Jak Bank Spółdzielczy w Limanowej świętował 145 lat swojej działalności?

Jak Bank Spółdzielczy w Limanowej świętował 145 lat swojej działalności?
Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Historia limanowskiego Banku sięga roku 1877, kiedy grupa obywateli miasta, której przewodniczył Antoni Józef Mars, powołała do życia spółdzielnię kredytową, tzw. Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej. Jego tradycje obecnie kontynuuje Bank Spółdzielczy w Limanowej, czytamy w komunikacie prasowym Banku.

Obchody jubileuszowe 145-lecia Banku Spółdzielczego w Limanowej  rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów – na grobie Rodziny Marsów oraz Adama Krupińskiego, długoletniego dyrektora Banku – przez delegację Banku w osobach:

Waldemar Żurek – wiceprezes Zarządu, Wacław Wiewióra – wiceprezes Zarządu oraz Zofia Szewczyk – dyrektor handlowy.

Zofia Szewczyk, Waldemar Wiewióra,Wacław Wiewióra,
Źródł: BS Limanowa / Foto: Mateusz Franczyk

Następnie w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

Po nabożeństwie  liczne grono zaproszonych gości udało się do Limanowskiego Domu Kultury na uroczystą galę, gdzie przy wejściu witał ich Zespół Regionalny Starowiejski HYR.

Spotkanie rozpoczął Wojciech Molendowicz, znany dziennikarz, Redaktor Naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego, który powitał przybyłych gości. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji i banków spółdzielczych, klientów i pracowników Banku.

‒ Jest mi niezmiernie miło, że Państwo tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli razem z nami świętować jubileusz 145-lecia nieprzerwanej działalności naszej spółdzielni pod szyldem Bank Spółdzielczy w Limanowej – takimi słowami powitał przybyłych gości Adam Dudek, prezes Zarządu.

I kontynuując dodał:

‒ Nasz bank, przez wszystkie te lata, umiejętnie dostosowywał swą działalność do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, nie tracąc z pola widzenia zasad spółdzielczych, tworząc warunki do rozwoju gospodarczego i bytowego swoich członków oraz klientów, którzy zaufali lokalnej instytucji bankowej.

Bank Spółdzielczy w Limanowej jako lokalna instytucja finansowa, realizując zasady ekonomii społecznej, stara się wspierać wszechstronnie społeczność limanowską w jej rozwoju również w aspekcie niematerialnym. Przez to Bank zyskał miano mecenasa kultury, sportu i organizacji charytatywnych ‒ podsumował Adam Dudek.

Adam Dudek
Adam Dudek. Źródło: BS Limanowa / Foto: Mateusz Franczyk

Bankowość spółdzielcza na Ziemi Limanowskiej

Historia powstania Towarzystwa Zaliczkowego, to także historia limanowskiego Banku, który kontynuuje myśl Antoniego Józefa Marsa. Tak długi okres trwania Banku w zmieniającej się polskiej rzeczywistości, jest dowodem na doświadczenie i wiarygodność tej instytucji.

‒ Bankowość spółdzielcza na Ziemi Limanowskiej ma swoich bohaterów – ludzi, którzy w trudnej rzeczywistości drugiej połowy XIX wieku, odważnie inicjowali i wprowadzali w życie idee spółdzielczości – takimi słowami swoje przemówienie rozpoczął wiceprezes Zarządu Marcin Kozdroń.

Przedstawił on zgromadzonym sylwetki Antoniego Józefa Marsa oraz Franciszka Stefczyka, których portrety z okazji jubileuszu przyzdabiały scenę.

I dodał również:

‒ Na koniec przytoczę pierwszą część cytatu z powieści Michaela Hopfa, czyli dwie z czterech pór cyklu cywilizacyjnego „Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy…” . Bankowość spółdzielcza jest dziełem z całą pewnością silnych ludzi, którzy mają swój nieoceniony wkład w tworzenie dobrej rzeczywistości nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także patriotycznym i społeczno-kulturalnym ‒ zakończył Marcin Kozdroń.

Jubileusz 50-lecia pracy Adama Dudka

Jubileusz Banku był także okazją do podsumowania 50-letniej pracy Adama Dudka, prezesa Zarządu Banku i jego zaangażowania na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej.

Podsumowując pracę zawodową Prezesa, w ciepłych słowach, Józef Oleksy przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, podziękował za lata współpracy i owocnych dokonań:

‒ Jak mawiał autorytet w dziedzinie przywództwa w zarządzaniu – John Maxwell – ludzie podążają wyłącznie za kimś kto nigdy nie zawiódł ich wiary w sukces. Sukcesy Banku to z pewnością efekt wspólnych wysiłków pracowników i udziałowców Banku, dla których inspirującym i godnym zaufania szefem był i jest właśnie Adam Dudek.

Powtórzę ‒ Bank Spółdzielczy ma wyjątkowe szczęście do ludzi – skoro Pan, Panie Prezesie, poświęcił mu właściwie całą karierę zawodową, 50 lat życia i pracy, co składa się na 1/3 niekrótkiej przecież historii Banku. Historii pełnej wydarzeń, którymi można by obdzielić kilka podobnych instytucji, pełną niespotykanych w skali całego kraju osiągnięć, udanych fuzji, świetnych wyników oraz nieocenionego wpływu na społeczności lokalne która jak bankowa pieczęć jest widoczna wszędzie na limanowszczyźnie ‒ podkreślił Józef Oleksy.

Adam Dudek
Źródło: BS Limanowa / Foto: Mateusz Franczyk

W dalszej części spotkania głos został oddany obecnym na uroczystości gościom, którzy w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii i tradycji Banku, podkreślali jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz fakt, że jest to Bank polski, wyłącznie z polskim kapitałem.

Do władz i pracowników Banku kierowano także wyrazy uznania oraz życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju.

Miłym akcentem podczas uroczystości były odznaczenia, które zostały przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz Pracownikom Banku Spółdzielczego w Limanowej.

BS Limanowa
Źródło: BS Limanowa / Foto: Mateusz Franczyk

Więcej o HISTORII BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej