IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017

IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już po raz dziewiąty przedstawiciele banków spółdzielczych, dostawców usług IT dla sektora bankowego oraz administracji publicznej dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach związanych z elektronizacją polskiej bankowości lokalnej. Rozpoczęło się IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

wolski.ftbs.850x

Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, powitał uczestników IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Przybyłych na konferencję gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. – To już dziewiąta edycja naszego forum, tymczasem problemów nie ubywa, pojawiają się coraz to nowe zagadnienia – powiedział. Na kluczowe wyzwania dla sektora zwrócił uwagę w wystąpieniu inauguracyjnym Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. – Działamy w dwóch zrzeszeniach, w jednym z nich funkcjonuje ponad 350 banków, a w drugim przeszło 200. To potężna siła i potencjał, który należy wykorzystać – podkreślił. Aby osiągnąć ten cel, nie wystarczy bazować na dotychczasowych atutach i przewagach bankowości lokalnej, należy również brać pod uwagę dynamiczne zmiany we współczesnej gospodarce.

kicinski.ftbs.850x

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, zwrócił uwagę na kluczowe wyzwania dla sektora bankowości spółdzielczej

Włodzimierz Kiciński podkreślił, że wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych muszą towarzyszyć zmiany organizacyjne – zarówno w zrzeszeniach, jak i w samych bankach. Konieczne jest między innymi decydowanie o wielu obszarach działalności na poziomie grupy, w sposób jednolity. Wiceprezes ZBP wskazał, ze nie jest to odebranie autonomii a jedynie adekwatna reakcja na wyzwania nowych czasów. – Bez określenia sposobu współdziałania, bez woli prezesów zarządów i rad nadzorczych banków, nie da się wyznaczać standardów, przyjąć wspólnej strategii działania i inwestowania w perspektywie szerszej niż rok czy dwa lata – przypomniał Włodzimierz Kiciński. Wskazał również, iż wypracowanie efektywnych modeli kooperacji jest jedynym sposobem, by lokalne instytucje finansowe były w stanie dostarczać swym klientom usługi na poziomie konkurencyjnym w stosunku do oferty banków komercyjnych. – Apeluję o wypracowanie wspólnych, spójnych rozwiązań, które będą miały znaczenie nie tylko dla rozwoju technologii bankowych, ale również dla wypracowania strategii długofalowej współpracy i długofalowego konkurowania na rynku – tym wymownym stwierdzeniem zakończył swe wystąpienie wiceprezes ZBP.

 

Stronę rządową reprezentował Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W swej prezentacji zwrócił on uwagę na znaczenie bankowości lokalnej jako nośnika zmian i nowych technologii na polskiej prowincji. Zachęcił również przedstawicieli banków spółdzielczych do wykorzystania dostępnych w tej perspektywie unijnych środków przewidzianych na inwestowanie w startupy z branży fintechowej.

To szansa na inwestowanie w rozwiązania skrojone na wasze potrzeby – zaznaczył Marek Zagórski. I dodał, iż w tym obszarze inwestowanie powinno odbywać się wspólnie, na poziomie zrzeszenia. Ważnym obszarem jest także współpraca na linii banki – administracja publiczna. – Rozwój tego fragmentu administracji przyspieszył, gdyż poprawiliśmy i zwiększyliśmy łatwość uzyskiwania profilu zaufanego przez obywateli, powstają również coraz to lepsze usługi dla nich – zauważył przedstawiciel resortu cyfryzacji.

zagorski.ftbs.850x

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podkreślił znaczenie bankowości lokalnej jako nośnika zmian i nowych technologii na polskiej prowincji

Wskazał również na kluczowy problem w tym obszarze, jakim jest brak ujednolicenia systemów teleinformatycznych w ramach całego zrzeszenia. – Mam nadzieję, iż siła technologiczna banków spółdzielczych będzie budować ich pozycje na rynku w przyszłości – podsumował swe wystąpienie Marek Zagórski

olkiewicz.ftbs.850x

Dariusz Olkiewicz, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, zauważył, że ważnym dla spółdzielców obszarem jest tworzenie centrum usług wspólnych

Następnie głos zabrali przedstawiciele obydwu zrzeszeń banków. Dariusz Olkiewicz, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, wskazał pięć kluczowych obszarów zastosowania technologii dla potrzeb biznesu w BPS i zrzeszonych bankach. Chodzi o spełnienie wymogów regulacyjnych, bezpieczeństwo, w szczególności teleinformatyczne, tworzenie centrum usług wspólnych, komunikację w zrzeszeniu oraz orientację na klienta BPS i zrzeszonych banków. – Hasło „działajmy razem” nie jest nowe, ale dziś podejmujemy zintensyfikowane, konkretne działania by to hasło wcielać w życie – zaznaczył Dariusz Olkiewicz. I omówił kolejne inicjatywy, podejmowane w ostatnim czasie przez zrzeszenie. Przykładem działań mających na celu ograniczenie kosztów i usprawnienie podejmowania decyzji jest centralizacja procesów kredytowych, a w przyszłości również backoffice’owych, natomiast platforma służąca współpracy konsorcjalnej banków ma ułatwić poszukiwania partnerów do finansowania większych inwestycji. Ważnym obszarem jest wreszcie tworzenie centrum usług wspólnych.

stempin.ftbs.850x

Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB-Banku, wskazał kilka kierunków działania bankowości spółdzielczej

Do kwestii kooperacji między bankami w zrzeszeniu nawiązał również Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB-Banku. – Mówimy o wizji i strategii, ale istotne jest to, że mamy mało czasu. Musimy mówić o konkretnych wdrożeniach pamiętając, jacy chcemy być za pięć lat – podkreślił. Wskazał następnie kilka kierunków działania – pierwszym z nich jest zmiana biznesowa związana z PSD2. Rewolucja obejmuje również kwestie bezpieczeństwa, ale dynamicznie zmieniają się oczekiwania i potrzeby klientów. – Młodzi coraz częściej będą korzystać z bankowości elektronicznej i mobilnej, jednak cały czas pozostanie miejsce na bankowość relacyjną – podkreślił Ziemowit Stempin. Stwierdził również, że rządowe inicjatywy w zakresie ograniczania obrotu gotówkowego wpłyną na zachowania klientów, także i tych z obszarów wiejskich, którzy będą się coraz bardziej informatyzować.

Karol Jerzy Mórawski

Zdjęcia: ZBP / M. Stokłosa