IT@BANK: WORM podgryza blockchain

IT@BANK: WORM podgryza blockchain
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na szeroką skalę technologię blockchain wprowadził niedawno w Polsce Bank PKO BP. Jednak większość polskich instytucji finansowych wybrało WORM.

W ostatnim czasie pojawiły się na rynku dwie usługi odpowiadające na regulacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie tzw. trwałego nośnika. Pojawiło się zapotrzebowanie banków w kwestii informowania klientów o zmianach w dokumentach publicznych, takich jak np. regulaminy czy tabele opłat i prowizji. Chodziło o rozwiązanie, które zagwarantuje, że bank – wystawca dokumentu (np. aktualnego cennika usług) – udostępnia go klientom zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a jego treść przez cały okres przechowywania pliku nie podlega żadnym modyfikacjom. Równocześnie w dowolnym momencie klient ma dostęp do niezmienionej, pierwotnej wersji dokumentu. Powstały dwa rozwiązania oparte na technologii blockchain. Jedno z nich anonsowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową i PKO Bank Polski, a drugie przez Biuro Informacji Kredytowej i Billon.

Opracowane przez KIR i PKO Bank Polski – we współpracy z IBM, Accenture oraz innymi partnerami technologicznymi – narzędzie umożliwiło pierwsze produkcyjne wdrożenie blockchain w sektorze bankowym. PKO Bank Polski publikuje i udostępnia swoim klientom drogą elektroniczną dokumenty publiczne, wykorzystując technologię rejestrów rozproszonych. Biuro Informacji Kredytowej wraz z firmą technologiczną Billon wprowadziło na rynek rozwiązanie blockchainowe opracowane przez polskich inżynierów. Usługa oparta jest na rozproszonej księdze głównej, w której w formie kolejnych bloków rejestrowane są wszystkie zdarzenia oraz obiekty. Usunięcie któregokolwiek bloku nie pozostanie bez śladu w systemie. Obydwa rozwiązania mogą pełnić rolę trwałego nośnika. Polscy bankowcy mają więc wybór. Jak z niego skorzystają? Jak dotąd stan działań banków przy trwałym nośniku jest dość różnorodny.

Wyścig do trwałego nośnika…

– Działamy zgodnie z zaleceniami UOKiK, informacje o zmianach wysyłamy na trwałym nośniku: listem lub przez e-mail. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI