IT@BANK 2020 | Czas poważnie zastanowić się nad cyfrową bankowością korporacyjną

IT@BANK 2020 | Czas poważnie zastanowić się nad cyfrową bankowością korporacyjną
Fot. Oracle
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostatnie kilka miesięcy pokazało, jak bardzo staliśmy się zależni od usług cyfrowych - niezależnie od tego, czy chodzi o zamawianie artykułów spożywczych do domu, czy o zarządzanie naszymi finansami online.

Maciej Ostrowski
Dyrektor sprzedaży do Sektora bankowego
Oracle Polska

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, korzystamy z możliwości zawierania transakcji w dowolnym czasie za pomocą wybranego przez nas urządzenia. Chcemy również przeglądać całą naszą relację i historię z bankiem lub sprzedawcą, w dowolnym momencie, z jednego ekranu. Instytucje finansowe już dawno zrozumiały, jak wielkie są zalety technologii cyfrowej dla ich klientów detalicznych i nadal intensywnie inwestują w te możliwości.

Sektor bankowości korporacyjnej nie przyjął technologii cyfrowej z takim samym zapałem – nawet w sytuacji, gdy popyt rośnie, a zadowolenie klientów spada. Badanie „Global Treasurer’s Banking Transaction Survey” z 2019 r. wykazało, że zadowolenie klientów korporacyjnych spadło do najniższego odnotowanego poziomu w historii badania, a tylko 49% klientów korporacyjnych ocenia swoich bankierów, jako dobrych lub doskonałych. Raport ujawnił również, że „rośnie popyt na cyfrowe, najlepsze w swojej klasie produkty i usługi – ale banki nie są w stanie ich dostarczyć”. Około połowa wszystkich respondentów twierdzi, że jest to dla nich bardzo ważne, ale tylko 8% banków świadczy te usługi. Ponadto 79% przedsiębiorstw twierdzi, że otwarta bankowość zmieni sposób, w jaki komunikują się one z dostawcami usług bankowych.

W maju 2020 r. firma analityczna Greenwich Associates opublikowała raport rynkowy, który dostarczył dodatkowych informacji na temat tego, jak korporacje zmieniają swoje oczekiwania i zachowania. W szczególności, firmy poszukują łatwej integracji pomiędzy swoimi systemami zarządzania finansami a platformą obsługi klientów, a także informacji w czasie rzeczywistym oraz funkcji samoobsługowych, które mogłyby poprawić wydajność. Priorytetem jest również cyfrowa wiedza o klientach i procesach wewnętrznych – 60% dużych firm europejskich twierdzi, że w dziedzinie zarządzania środkami pieniężnymi nagradzają dostawców, którzy mogą zapewnić te możliwości.

Oczekiwania zmieniają się, a banki, które mogą szybko przestawić się na technologię cyfrową, są w stanie zapewnić swoim klientom korporacyjnym trzy podstawowe i zyskowne korzyści:

  • Większą wydajność operacyjną – dzięki zautomatyzowanym procesom, takim jak uzgadnianie, przetwarzanie transakcji, otwieranie i zarządzanie rachunkami.
  • Spersonalizowane i wzbogacone doświadczenie klienta, które wykorzystuje technologię cyfrową do wzmocnienia relacji osobistych – zapewniając to, co najlepsze z obu światów.
  • Nowe poziomy przejrzystości i zwinności kapitału. Technologie cyfrowe pozwalają bankom na dostarczenie użytecznych informacji, takich jak globalny obraz wszystkich pozycji, wpływ transakcji walutowych i zmian regulacyjnych, które – przy aktywnym i skutecznym zarządzaniu – mogą mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Są chęci i możliwości. Kiedy te czynniki są zbieżne, gracze rynkowi zazwyczaj szybko podążają za nimi. Dzisiaj widzimy przykładowo, że sektor fintech przenosi się do branży usług finansowych dla biznesu. Płatności transgraniczne to tylko jeden z obszarów, w którym firmy te zyskują dzięki atrakcyjności cenowej i dobrej obsłudze klientów.

Dlaczego instytucje finansowe nie przeszły szybciej na technologię cyfrową, jeśli chodzi o ich działalność korporacyjną?

Po pierwsze, bankowość korporacyjna opiera się przede wszystkim na relacjach, z których wiele jest kultywowanych przez lata, poprzez osobiste spotkania i interakcje. A wiele procesów opiera się na dokumentach papierowych, które często uzyskuje się osobiście. Ostatni kryzys zdrowotny zmienia ten sposób myślenia szybciej, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Korporacje i ich partnerzy bankowi nie mieli innego wyboru, jak tylko pielęgnować i budować swoje relacje na odległość w czasie, gdy firmy potrzebują większej niż kiedykolwiek elastyczności i wsparcia. Sytuacja ta ujawniła również dramatyczną przepaść cyfrową pomiędzy doświadczeniami z zakresu bankowości osobistej i biznesowej. Co więcej, usługi bankowości korporacyjnej są złożone. Procesy bankowości detalicznej mają charakter liniowy (obciążenia i kredyty), a usługi są wysoce produktywne (pożyczki, lokaty). Na arenie bankowości korporacyjnej duża firma może posiadać setki rachunków w wielu bankach, walutach i regionach geograficznych. Ponadto same procesy bankowości korporacyjnej są znacznie bardziej skomplikowane i obejmują m.in. finansowanie handlu, zarządzanie gotówką i płynnością oraz rozliczenia walutowe.

Pozycje i portfele również wymagają stałego monitorowania i zarządzania. Na przykład, firma finansująca duży międzynarodowy projekt budowlany będzie poszukiwała u swoich partnerów bankowych strategii zabezpieczania kursów walutowych rok po roku, aby zoptymalizować swoje inwestycje i zmniejszyć ogólne koszty i ryzyko kredytowe.

Korporacje poszukują czegoś więcej niż tylko dostawcy usług finansowych – poszukują partnera, który pomoże im w bardziej efektywnym zarządzaniu ich działalnością

Jesteśmy świadkami ważnych inicjatyw regulacyjnych, które zwiększą możliwości wprowadzenia technologii cyfrowych do sfery bankowości korporacyjnej. Zmiany obejmują wprowadzenie norm w zakresie identyfikacji cyfrowej, weryfikacji elektronicznej i płatności elektronicznych, w miarę jak Unia Europejska czyni dalsze postępy na drodze do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Dyrektywa dotycząca usług płatniczych nr 2 (PSD2), jak również dyrektywy w kwestii otwartej bankowości, stanowią kluczowe elementy tej inicjatywy. Dojrzałość i przyjęcie nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, zaawansowane czaty i inne, torują drogę do wprowadzenia również w sektorze bankowości korporacyjnej atrakcyjnych usług cyfrowych o dużej wartości dodanej. To nowe środowisko biznesowe zostało stworzone z myślą o nowym cyfrowym paradygmacie bankowości korporacyjnej, w którym zwycięzcy będą pierwszymi, którzy będą mogli wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie danych i technologii – a to wszystko w celu dostarczenia najlepszych, najbardziej innowacyjnych usług dla swoich klientów.

Jak zatem zacząć?

Cyfrowa podróż każdego banku korporacyjnego będzie unikatowa. Dwoma najważniejszymi czynnikami decydującymi o ścieżce rozwoju będzie aktualny stan lub punkt odniesienia, jeśli chodzi o możliwości cyfrowe banku i potrzeby jego bazy klientów. Banki korporacyjne muszą spojrzeć na cyfrową transformację z perspektywy klienta. Nie wystarczy tylko dokonać digitalizacji istniejących procesów. Tak naprawdę, celem transformacji powinna być ich ewolucja, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich celów biznesowych.

Podczas cyfrowej transformacji kluczowa jest także elastyczność. Często bardzo skomplikowana architektura systemów powoduje, że banki powinny rozważyć możliwość rozpoczęcia podróży w miejscu, które jest dla nich najbardziej właściwe, a następnie ustalenia własnego kursu i prędkości. Rozwiązania Oracle dla bankowości korporacyjnej uwzględniają to podejście. Zamiast dostarczać rozwiązania monolityczne, Oracle stworzył komponenty, które umożliwiają ogromną elastyczność. Na przykład bank może już posiadać rozwiązanie do zarządzania płynnością, ale decyduje się na wykorzystanie rozwiązań Oracle do obsługi rachunków wirtualnych. Takie podejście pozwala bankom korporacyjnym na szybkie osiągnięcie wartości i dalszy rozwój systemów opartych na zmieniających się potrzebach. Pozwala im również na łatwą współpracę z firmami fintech w celu optymalizacji wartości dla ich bazy klientów.

Klienci korporacyjni oczekują od swoich partnerów bankowych otrzymania wyjątkowej wartości podczas prowadzenia biznesu w obecnych burzliwych gospodarczo czasach. To właśnie cyfrowa transformacja – gdy koncentruje się na realizacji celów biznesowych klientów – jest tym zjawiskiem, które może stworzyć solidne podstawy dla silnych relacji z klientami korporacyjnymi.

Artykuł został opracowany na podstawie bloga opublikowanego na platformie „Oracle Financial Services Blog”, którego autorem jest Conor Colleary, wiceprezes Oracle ds. transformacji cyfrowej w sektorze finansowym.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK