Inwestycje w nieruchomości wzrosły w Polsce do 3,3 mld euro w I półroczu 2018 r.

Inwestycje w nieruchomości wzrosły w Polsce do 3,3 mld euro w I półroczu 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/udra11
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość inwestycji w nieruchomości w Polsce wyniosła 3,3 mld euro w I poł. 2018 r., tj. wzrosła o 113% r/r, wynika z raportu KPMG "Property Lending Barometer 2018".

Wartość polskich inwestycji stanowi 58% całkowitej wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie 2018 r. #inwestycje #nieruchomości #KPMG @KPMGPoland

„Pomimo ogólnego spadku zaobserwowanego w Europie, wielkość inwestycji w Polsce wzrosła do poziomu 3,3 mld euro w pierwszej połowie 2018 r., względem 1,5 mld euro w pierwszej połowie 2017 r. Wartość polskich inwestycji stanowi 58% całkowitej wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie 2018 r.” – powiedział partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce Steven Baxted, cytowany w komunikacie.

Spodziewany wzrost inwestycji

Badanie wykazało, że 40% ankietowanych spodziewa się wzrostu liczby inwestycji w kolejnych 12-18 miesiącach. Taka sama liczba respondentów nie przewiduje żadnych zmian, natomiast 20% respondentów spodziewa się spadku liczby udzielanych kredytów na inwestycje w nieruchomości.

W I poł. 2018 r. wartość inwestycji w sektorze nieruchomości na europejskich rynkach wyniosła 110 mld euro i była niższa o 19% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, co jest najniższym poziomem od 2014 r.

Wartość inwestycji rośnie nieprzerwanie od 6 lat

Wbrew spadkowemu trendowi w Europie Zachodniej, wartość inwestycji nieruchomościowych w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie nieprzerwanie od 6 lat, podano również.

„Niemcy i Wielka Brytania nadal przyciągały ponad połowę całkowitego wolumenu transakcji w Europie w pierwszej połowie 2018 r., największe wzrosty odnotowano w Polsce i Irlandii” – czytamy dalej.

Najbardziej preferowaną klasą aktywów w Europie są inwestycje dokonywane w rozwój rynku mieszkaniowego, zaś w Polsce zainteresowanie finansowaniem inwestycji mieszkaniowych pozostaje na niskim poziomie.

„Jedynie finansowanie budowy nieruchomości hotelowych w Polsce było niższe, niż finansowanie nowych inwestycji mieszkaniowych. Banki działające na polskim rynku zdecydowanie preferują finansowanie budowy nieruchomości biurowych, w których stosunek ryzyka do potencjalnych zysków jest postrzegany jako korzystniejszy” – powiedział Baxted.

Mniej zagrożonych kredytów

Raport wykazał, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zauważalny jest coraz większy udział regularnie spłacanych kredytów w bankowych portfelach.

Stopniowo obserwowany jest trend coraz mniejszego udziału zagrożonych kredytów, które negatywnie wpływają na kondycję finansową banków, wskazano w materiale.

„Kiedy w 2010 r. po raz pierwszy przeprowadzaliśmy badanie, wszystkie przebadane kraje w Europie Środkowo-Wschodniej miały w portfelach bankowych mniej niż 85% udział kredytów spłacanych w terminie. W tym roku już większość banków działających w poszczególnych państwach w regionie posiada ponad 85% takich kredytów” – wskazał Baxted.

Raport „Property Lending Barometer 2018” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 14 krajach Europy w okresie maj-lipiec 2018 r. W badaniu respondenci przedstawili opinie na tematy związane z kredytowaniem nieruchomości.Uwzględnione w badaniu kraje podzielono na dwie kategorie: gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz pozostałe europejskie gospodarki (Austria, Cypr, Holandia, Irlandia, Szwecja).

Źródło: ISBnews