Investors Dialogue on Energy – nowe unijne forum o zrównoważonym finansowaniu

Investors Dialogue on Energy – nowe unijne forum o zrównoważonym finansowaniu
Fot. stock.adobe.com/Miha Creative
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska ogłosiła stworzenie nowej platformy dyskusji na temat zrównoważonego finansowania z udziałem przedstawicieli inwestorów w sektorze energetycznym. Jest jeszcze czas na zgłoszenia do udziału w jednej z grup roboczych, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii (DG ENER) ogłosiła 10 marca 2022 powołanie Investors Dialogue on Energy jako nowej inicjatywy, której celem ma być ułatwienie inwestycji w projekty energetyczne, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

By go osiągnąć, w ramach Investors Dialogue on Energy przewiduje się przy udziale organizacji, które zgłoszą się do udziału w pracach tego gremium, stworzenie faktycznego forum ekspertów z dziedziny energetyki i finansów, którzy będą dyskutować i szukać rozwiązań dla barier inwestycyjnych w projektach energetycznych, przedstawiając praktyczne zalecenia dotyczące sposobów ich pokonywania.

Pięć kluczowych tematów

Według zapowiedzi Komisji Europejskiej, przewiduje się stworzenie pięciu głównych paneli tematycznych dyskusji w ramach grup roboczych poświęconych tematyce produkcji energii, przesyłu i dystrybucji energii, magazynowania energii, ogrzewania i chłodzenia oraz kwestii usług i podejścia do prosumentów.

Komisja Europejska oczekuje, że w ramach swojej aktywności forum Investors Dialogue on Energy będzie umożliwiało lepszą ocenę istniejących systemów finansowania energii oraz pozwoli na opracowanie założeń ewentualnych zmian w tych systemach.  

Istotne będą również propozycje pilotażowych instrumentów finansowych, programów lub produktów inwestycyjnych, sugerowanie tematyki i zakresu pomocy technicznej oraz zmian w przepisach, mających wpływ na inwestycje w energię w UE.

Zaproszenie do 10 kwietnia 2022 roku

Zainteresowane strony, które chciałyby dołączyć do jednej lub kilku z tych grup roboczych, mogą zgłosić się do 10 kwietnia 2022 r. Komisja poszukuje przedstawicieli władz różnego szczebla odpowiedzialnych za politykę energetyczną, przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych z sektora energetycznego, a także banków i innych dostawców usług finansowych dla sektora energetycznego w UE, ich organizacji przedstawicielskich, a także uniwersytetów, instytutów badawczych czy ośrodków analitycznych zajmujących się polityką energetyczną UE.

Pięć tematów do dyskusji: produkcja energii, przesył i dystrybucja energii, magazynowanie energii, ogrzewanie i chłodzenie oraz usługi i prosumenci

Wydaje się, że powołanie tego forum dyskusji i wymiany poglądów jest dobrym pomysłem, choć wskazuje to też na pewne trudności w urzeczywistnieniu celów zielonego ładu UE, które Komisja chce wyeliminować poprzez stworzenie korzystnego otoczenia regulacyjnego dla podmiotów finansujących i inwestujących w sektor energetyczny.

Źródło: aleBank.pl