Intensywność technologiczna, czyli co czeka sektor finansowy w najbliższej dekadzie

Intensywność technologiczna, czyli co czeka sektor finansowy w najbliższej dekadzie
Fot. stock.adobe.com/Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Osoby pracujące na Wall Street w 2008 roku na pewno do dzisiaj doskonale pamiętają, gdzie były i co robiły w momencie załamania się rynku i rozpoczęcia się kryzysu, który wstrząsnął całym światem. Patrząc na ostatnią dekadę, jego wpływ bez wątpienia był przełomowy dla całej branży usług finansowych. W 2010 r. wprowadzono nowe przepisy prawne, standardy międzynarodowe i wymogi regulacyjne, które do dziś obowiązują w tym sektorze. Usługi finansowe to także branża, która w ciągu ostatnich 10 lat najsilniej odczuła cyfrową rewolucję.
Usługi finansowe to branża, która w ciągu ostatnich 10 lat najsilniej odczuła cyfrową rewolucję #cyfryzacja #CloudComputing. Co czeka sektor finansowy w następnej dekadzie?

Instytucje finansowe stopniowo zmieniały swoje podejście do technologii. Pierwotnie korzystały z niej w celu podnoszenia efektywności operacyjnej (automatyzacji tradycyjnych procesów manualnych), by wkrótce czerpać z jej możliwości do poprawy obsługi klienta poprzez rozwiązania mobilne. Obecnie jest to przede wszystkim narzędzie transformacji, umożliwiające tworzenie nowych modeli biznesowych, zapewnienie zgodności z przepisami, a nawet zwalczanie przestępstw finansowych.

Wraz z wejściem w trzecią dekadę XXI w. pojawia się pytanie, czego będzie potrzebował sektor usług finansowych, aby odnieść sukces w następnym dziesięcioleciu? Poniżej dzielimy się kilkoma prognozami i wskazówkami, które mają szansę pomóc organizacjom finansowym w ich rozwoju.

Co czeka sektor finansowy w następnej dekadzie?

Patrząc w przyszłość, organizacje świadczące usługi finansowe znajdą się nie tylko w czołówce firm czerpiących z innowacji technologicznych, ale także wśród „beneficjentów” zmian geopolitycznych. Jednocześnie czynniki te będą wspólnie wywierać presję konkurencyjną, zmieniać charakter pracy, wpływać na ludzkie decyzje związane z wydatkami, kształtować oczekiwania klientów oraz tworzyć potrzebę dostosowania modeli biznesowych i produktów do norm społecznych i ekonomicznych. Banki będą musiały również budować zaufanie wśród nowego pokolenia klientów i pracowników, którzy mają inne preferencje i oczekiwania.

Ponieważ technologia umożliwia zmianę modeli biznesowych i ewolucję produktów i usług, konkurencja będzie silna, a relacje pomiędzy instytucjami mają szansę ulec zmianie.

Największe napięcie pojawi się pomiędzy tradycyjnymi organizacjami świadczącymi usługi finansowe (w szczególności bankami), a nowymi, wchodzącymi na rynek podmiotami świadczącymi usługi niefinansowe, które zaczynają przyciągać coraz większą część biznesu i klientów. Wśród tych zakłóceń największe zagrożenie stanowią tzw. “cyfrowi tubylcy”. Ich modele biznesowe umożliwiają szybkie budowanie i dostosowywanie nowych, inteligentnych produktów oraz pozyskiwanie klientów w niesamowitym tempie.

Innowacje, które przyczyniają się do rozkwitu gospodarki cyfrowej, zapewnią również podmiotom już obecnym na rynku możliwość przeprowadzenia transformacji kulturowej i cyfrowej oraz dotrzymanie kroku zmieniającemu się światu. Czy istnieje zatem recepta na przyszły sukces?

Pod rękę z intensywnym rozwojem technologii

Jak zauważą Microsoft, o przyszłym sukcesie organizacji zadecyduje podejście zwane “intensywnością technologiczną“. Firma postrzegam to zjawisko jako równanie: Intensywność technologiczna = (Adopcja Technologii X Możliwości wykorzystania Technologii) ^ Zaufanie.

Przyspieszenie adopcji technologii: każdy lider będzie musiał tak dostosować swoją organizację, aby szybko wprowadzała najlepsze w swojej klasie technologie. Chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI), zaawansowana analityka, otwarte interfejsy API czy blockchain to kluczowe narzędzia, które mogą pomóc sektorowi usług finansowych sprostać bieżącym wyzwaniom oraz zmodernizować i zmienić sposób prowadzenia działalności teraz i w przyszłości. U podstaw ich sukcesu leży zdolność do wykorzystania ilości dostępnych danych – zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji – i wykorzystania ich w celu odblokowania nowych możliwości i uzyskania nowych przychodów.

Na przykład, LV= General Insurance (LV= GI) jest jednym z największych brytyjskich ubezpieczycieli z ponad 2,23 mld USD rocznego dochodu ze składek, obsługującym ponad 4 mln klientów. Analitycy danych LV= GI szukali możliwości uzupełnienia ich ekspertyzy z zakresu rozpatrywania roszczeń o algorytmy uczenia maszynowego, w celu zwiększenia dokładności wyniku.

Rezultatem działań było pionierskie rozwiązanie z zakresu AI, które zdaniem LV= GI jest nie tylko wiodące w Wielkiej Brytanii, ale w branży na całym świecie. Wyniki integracji nowego systemu napędzanego przez AI przekroczyły oczekiwania LV= GI, redukując 20% złożonych i niejasnych roszczeń do poziomu 3,9%. Ta zmiana stanowi ogromną wartość nie tylko dla klientów, ale również dla samej firmy.

Stworzenie wyjątkowych możliwości dla wykorzystania technologii: organizacje będą musiały zbudować swoje własne unikalne kompetencje cyfrowe, same stając się firmami technologicznymi. Niezwykle istotny jest tutaj czynnik ludzki, rozpoczynający się od pracowników posiadających głęboką wiedzę na temat najnowszych technologii, którzy wspierani są przez kulturę, zachęcającą do budowania zdolności i współpracy w celu tworzenia nowych, przełomowych koncepcji.

W obliczu rosnącej popularności aplikacji i urządzeń mobilnych, które utrudniają zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Microsoft wraz z Mastercard poczuły potrzebę opracowania wspólnego rozwiązania dla płatności internetowych. Łącząc zespoły inżynierów, obie firmy poświęciły trzy dni na wspólną pracę i stworzyły nową usługę, która ma ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo zakupów online na całym świecie, nie tylko dla kupujących, ale także dla detalistów i banków. Ta intensywna technologicznie współpraca zapoczątkowała nowy sposób myślenia o innowacjach, który prowadzić może do jeszcze większych postępów w rozwoju handlu elektronicznego.

Zaufanie jest priorytetem: przywództwo w gospodarce cyfrowej będzie determinowane poziomem zaufania klientów, partnerów i interesariuszy do organizacji i technologii.

Grupa TD Bank, jeden z największych banków w Ameryce Północnej, wie, że aby stworzyć najlepsze możliwe doświadczenia dla ponad 26 milionów klientów, niezbędne jest nadążanie za zmianami ich oczekiwań i przewidywanie przyszłych potrzeb. Firma wie również, jak duży wpływ na odczucia klienta ma każdy etap jego doświadczenia związanego z organizacją. Dlatego w celu poprawy ogólnego doświadczenia i pogłębienia relacji z klientem, Grupa TD Bank korzysta z zalet chmury obliczeniowej i złożonych możliwości przetwarzania informacji. Firma na podstawie własnych danych uzyskuje szczegółową analizę czynników wpływających na zadowolenie klienta, biorąc pod uwagę również poziom zaufania, jakim darzy on firmę.

18 grudnia 2019 roku Microsoft ogłosił nowe wyniki badania, które wykazało, że w wielu branżach panuje powszechna zgoda co do tego, że intensywność wykorzystania technologii ma kluczowe znaczenie dla ich przetrwania: 75% ankietowanych stwierdziło, że jest to najskuteczniejszy sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, a 83% zgodziło się, że ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu w przyszłości.

Źródło: Microsoft