Instrumenty Finansowe dla MŚP: Instrumenty Finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Gwarancje transakcji sekurytyzacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.91.a.250xOprócz portfelowych gwarancji kredytów i mikrokredytów, komponent Instrumenty Finansowe dla MŚP Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) przewiduje także mechanizm wsparcia banków w przeprowadzeniu procesu sekurytyzacji. Struktura sekurytyzacji zostaje wzmocniona dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Magdalena Małachowska

Gwarancje transakcji sekurytyzacji to kolejna opcja, interesująca z punktu widzenia działalności bankowej, dostępna w ramach Instrumentu SMEG – Systemu poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility) w komponencie Instrumenty Finansowe dla MŚP Programu CIP.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zapewnia bankom gwarancje i inne pokrewne instrumenty mające służyć wzmocnieniu struktury planowanej sekurytyzacji. W efekcie, wsparcie ma przyczynić się do ułatwienia instytucjom finansowym uruchomienia i rozwoju finansowania dłużnego dla małych i średnich firm (MŚP). Gwarancje transakcji sekurytyzacji mają umożliwić instytucjom pozyskanie środków finansowych na dogodnych warunkach, ograniczyć stawiane im wymogi kapitałowe oraz ułatwić dostęp do rynków kapitałowych, w szczególności podmiotom nieobjętym ratingiem lub o niskim ratingu. Zadaniem mechanizmu jest także wspieranie tworzenia nowych produktów skierowanych do MŚP.

W ramach opcji Gwarancje transakcji sekurytyzacji, EFI udziela bankowi gwarancji na rzecz sekurytyzowanego portfela. Zwykle wynosi ona:

  • do 100 proc. gwarantowanej transzy dla transz wszystkich klas oprócz klasy najniższej,
  • 50 proc. gwarantowanej transzy najniższej klasy.

Gwarancja obowiązuje do 10 lat. W skład sekurytyzowanego portfela mogą wchodzić:

  • instrumenty dłużne, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI