Innowacyjność potrzebuje wsparcia promocyjnego i marketingowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.09.440x265Wykreowanie innowacyjnego pomysłu nie zawsze wystarczy, aby odnieść sukces. Często potrzeba także znacznych środków finansowych, aby go wdrożyć. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania marketingowe. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs "Innowacja plus" - na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 września. Patronat nad konkursem objęła firma doradcza Deloitte.

Konkurs ma celu wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Zostaną one opisane w publikacji pokonkursowej. Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020). Zbiór ten pozwoli także poszerzyć rynkową wiedzę na temat projektów realizowanych i finansowanych w ramach Programu. „Innowacyjne projekty są zazwyczaj ryzykowne biznesowo i bardzo często bywają wysoko kapitałochłonne. Stąd istnieje potrzeba ich marketingowego wsparcia. Jak jednak wynika z naszego doświadczenia dla wielu polskich przedsiębiorców jest to istotne wyzwanie w związku z koniecznością dysponowania odpowiednią wiedzą, narzędziami i know-how. Dlatego inicjatywy takie jak „Innowacja plus”, nad którą patronat objął Deloitte, są tak cenne, bo pomagają wypromować i wesprzeć polską innowacyjność, a także pozwalają przedsiębiorcom dotrzeć do ich grupy docelowej. „ – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołem R&D and Government Incentives w Europie Środkowej w Deloitte.

Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty, które miały lub mają podpisane umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO IG. Kapituła, w której zasiadać będzie przedstawiciel Deloitte, wyłoni trzech laureatów. Zwycięzca otrzyma pomoc przy opracowaniu i wydaniu dwujęzycznego folderu oraz realizację filmu promującego jego innowacyjną działalność. Drugie i trzecie miejsce nagrodzone będą szkoleniami z zakresu PR oraz zarządzania projektami. Dodatkowo przygotowano także nagrody rzeczowe w postaci, m.in.: tabletów. Przewidziane są również wyróżnienia specjalne. Najlepsi skorzystają z pakietu dodatkowych działań promocyjnych, dzięki którym dotrą ze swoim projektem do szerszego kręgu odbiorców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2014 r. Na stronie www.innowacjaplus.pl  znajduje się formularz zgłoszeniowy i regulamin. Przygotowanie zgłoszenia i materiałów konkursowych ułatwi specjalny poradnik.

Źródło: Deloitte