ING Bank Śląski miał 908,7 mln zł zysku netto, 19,5% ROE w I kw. 2023 r.

ING Bank Śląski miał 908,7 mln zł zysku netto, 19,5% ROE w I kw. 2023 r.
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski odnotował 908,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 860,4 mln zł wobec 1 732,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 523,7 mln zł wobec 534 mln zł rok wcześniej.

„Dochody ogółem wzrosły o 7% do 2 460,2 mln zł; koszty ogółem wzrosły o 8% do 1 004,6 mln zł; wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 1 455,6 mln zł; zysk brutto wzrósł o 13% do 1 208,8 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 19,5% wobec 17,5% rok wcześniej, natomiast ROE po korekcie o MCFH – odpowiednio: 10,7% wobec 16,5%.

Wskaźnik Koszty ogółem z podatkiem bankowym/dochody (%) wyniósł w I kw. br. 47,3% wobec 47% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio 16,37% wobec 15,42% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 – odpowiednio: 14,86% wobec 13,81%.

„Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 4,86 pkt proc. i 5,35 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 11,509% i 9,509%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 16,28% i 14,7%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9″ – czytamy w prezentacji wynikowej.

Czytaj także: ING Bank Śląski wyróżniony za rozwój aplikacji Moje ING

Koszty ryzyka i podatek bankowy

Koszty ryzyka łącznie z kosztami ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kw. br. 88,2 mln zł wobec 151,6 mln zł rok wcześniej, podatek bankowy – odpowiednio: 158,6 mln zł wobec 151,7 mln zł rok wcześniej.

„Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 153,6 mln zł w I kw. 2023 roku (172,8 mln zł przed rokiem). Roczne koszty KNF poniesione w I kw. 2023 roku wyniosły 24,5 mln zł (22 mln zł przed rokiem)” – czytamy dalej w prezentacji.

Aktywa razem Banku wyniosły 227,66 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 217,27 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Ugody z frankowiczami

ING Bank Śląski zawarł 549 ugód z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich do końca marca 2023 r., podał Bank.

„Od 25 października 2021 roku Bank oferuje możliwość zawierania przez kredytobiorców dobrowolnych ugód zgodnie z przedstawioną w grudniu 2020 roku przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego propozycją. […] Od momentu uruchomienia programu ugód do końca 1 kwartału 2023 roku klienci złożyli 1 464 wnioski o ugodę, a Bank zawarł 549 ugód w ramach programu” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Na 31 marca 2023 roku przeciwko Bankowi toczyło się 1 121 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF (w porównaniu do 1 041 spraw na 31 grudnia 2022 oraz 844 spraw na 31 marca 2022 roku).

Na 31 marca 2023 roku niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły przedmiotowe postępowania, wynosił 259 mln zł (251,8 mln zł na 31 grudnia 2022 oraz 216,9 mln zł na 31 marca 2022 roku), podano także.

Czytaj także: Płatności odroczone w ofercie ING Banku Śląskiego

Większa baza klientów

„W pierwszym kwartale funkcjonowaliśmy w sytuacji zaburzeń oraz niepewności na rynku. To nie oznacza jednak, że realizowanie strategii wspierania klientów w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji finansowych w jakikolwiek sposób jest słabsze lub mniej ważne.

W moim przekonaniu w ciągu minionego kwartału bez wątpliwości realizowaliśmy założenia naszej misji, co widzimy we wzroście liczby klientów i w przeprowadzanych przez nich transakcjach” – powiedział prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

„W pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyliśmy bazę klientów oraz główne wolumeny komercyjne. Osiągnęliśmy wzrost wartości kredytów do 158 mld zł, czyli o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 12%, osiągając poziom 190,3 mld zł.

Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,4 mln (wzrost o 63 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 543,2 tys. firm (wzrost o 30 tys. r/r)” – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski liczy na dalszy wzrost udziałów rynkowych

„Udziały w rynku nam relatywnie nadal rosną. Trend wzrostu udziałów w rynku jest utrzymany i będzie utrzymany” – powiedział Brunon Bartkiewicz na konferencji.

Udział Banku w kredytach segmentu klientów indywidualnych w I kwartale wzrósł do 9,23 proc. z 9,19 proc. w 2022 roku. W depozytach dla tych klientów udział wzrósł do 10,54 proc. z 10,41 proc.

Kredyty klientów ogółem ING Banku Śląskiego wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 7,9 mld zł.

„Te 8 mld zł to nie jest jeszcze tak źle, bo spodziewamy się, że najbliższy kwartał pokaże trochę niższe liczby w tym zakresie, ale liczymy na to, że przechodzimy przez okres największej stagnacji; to jest ten czas” – powiedział Bartkiewicz.

Prezes zawrócił uwagę na rosnącą sprzedaż kredytów hipotecznych, ale odbywa się ona od niskiej bazy i ten rok będzie słaby w zakresie produkcji tych kredytów na rynku.

Bożena Graczyk, wiceprezes banku poinformowała, że ING nie obserwuje pogarszania się jakości portfela kredytów hipotecznych.

Prezes ocenił, że na rynku nie jest ustalony trend cenowy w ofertach depozytowych banków.

„Ekonomicznie wskazywałoby na to, że banki powinny przesuwać się w kierunku niższych oprocentowań w kampaniach akwizycyjnych. Ale w okresie ostatniego miesiąca niekoniecznie tak jest. (…) Wydawało się, że oferty powinny spadać; wydawało się, że jeszcze tak jest w marcu, ale kwiecień i maj pokazują nieco inne trendy” – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Prezes ocenił, że na polskim rynku nie należy się obawiać o jakość portfela kredytów nieruchomości komercyjnych.

Podał, że Bank nie podjął decyzji, czy przystąpi do rządowego programu Pierwsze Mieszkanie i będzie udzielać kredytu na 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

„Nie spodziewamy się gwałtownego wpływu na rynek. Mamy całą masę pytań i wątpliwości głównie skupiających się wokół tego, czy jesteśmy w stanie skonstruować tego typu mechanizm, który sprawi, że konsumenci zrozumieją konsekwencje tego produktu” – powiedział Brunon Bartkiewicz.

„Nie podjęliśmy decyzji w tym zakresie, czekamy na ostateczny kształt (…)” – dodał prezes ING.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku:

* liczba klientów bankowości detalicznej 4 423 tys. (wzrost o 63 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 96 tys. r/r),

* liczba klientów bankowości korporacyjnej 543,2 tys. (wzrost o 30 tys. r/r), z czego 438 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 10 tys. r/r), 101,5 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 20 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),

* wzrost wartości kredytów o 5% do 158 mld zł,

* wzrost depozytów o 12% do 190,3 mld zł, wymieniono także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 908,7 mln zł wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews