Informacja z posiedzenia sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających – 25 października 2021 r.

Informacja z posiedzenia sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających  – 25 października 2021 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 25 października 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających oraz systemów ochrony instytucjonalnej Członkowie Związku Banków Polskich.

Przedmiotem posiedzenia Sekcji było przedstawienie raportów i opracowań na temat wyzwań dla sektora banków spółdzielczych oraz wniosków wypływających z oceny sytuacji sektora w czasach wyzwań pocovidowych oraz wpływu zmiany stóp procentowych na prognozowane wyniki finansowe banków.

W ramach dyskusji uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na dystans, jaki dzieli banki w Polsce w zakresie rentowności do sektora światowego, a w szczególności zwrócili uwagę na utrzymujące się tendencje w zakresie spadku przychodów, portfele papierów wartościowych, spadku rentowności, obniżenia odpisów i przyrostu NPL.

Czytaj także: FLBS 2021, Digitalizacja? Tylko wspólnie

Jednocześnie uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z  najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami z Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021 oraz stanem przygotowań programów publicznych dla banków. 

Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z podejmowanymi działaniami bieżącymi, legislacyjnymi i współpracą międzynarodową jaką Związek Banków Polskich prowadzi aktywnie na rzecz swoich członków wskazując w tych działaniach znaczenie silnego sektora bankowego w Polsce.

Czytaj także: FLBS 2021: Polski Ład i Europejski Zielony Ład – co niosą dla bankowości spółdzielczej?

Ponadto członkowie Sekcji zapoznali się z informacją na temat Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej oraz podejmowanymi działaniami nad poprawą bezpieczeństwa wewnętrznych systemów wymiany informacji działających przy Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Uczestnicy bardzo wysoko oceni przygotowane raporty i opracowania stanowiące podstawę dla wzajemnej wymiany poglądów.

Sporządził: Piotr Matwiej, doradca zarządu ZBP.

Źródło: aleBank.pl