Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w IV kwartale 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbp.03.500x176W IV kwartale 2014 r. ceny nieruchomości na rynkach pierwotnym i wtórnym w 15 największych miastach pozostały stabilne.

Narodowy Bank Polski opublikował 25 marca kwartalną informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych pozostawał zrównoważony. Zmniejszyła się liczba mieszkań oczekujących na sprzedaż oraz skrócił się czas ich sprzedaży. Podobnie jak w poprzednim kwartale na rynku nieruchomości komercyjnych obserwowano pogłębiającą się nierównowagę pomiędzy popytem na przestrzeń a zwiększającą się podażą. Jej efektem był wzrost stopy pustostanów. Na warszawskim rynku biurowym wynosi ona prawie 15 proc.

Ceny transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych 15 największych miast były stabilne. W Warszawie odnotowano niewielką obniżkę cen na rynku pierwotnym, związaną ze sprzedażą większej liczby mieszkań spełniających wymagania programu MDM. We wszystkich analizowanych miastach ceny na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym. Czynsze najmu w Warszawie były stabilne, natomiast w pozostałych dużych miastach wykazywały niewielki wzrost.

Stabilne ceny nieruchomości, niższe stopy procentowe kredytów mieszkaniowych oraz wzrost dochodów nominalnych w połączeniu deflacją CPI sprawiły, że wzrosła dostępność mieszkania. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach utrzymała się na poziomie 0,83 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. była większa o 0,34 mkw. względem minimum z III kwartału 2007 r.

Akcja kredytowa banków była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych nadal rósł, co było konsekwencją wypłat kredytów złotowych. W strukturze walutowej portfeli banków systematycznie spada udział kredytów nominowanych w walutach obcych. Relacja kredytów mieszkaniowych zagrożonych do kredytów ogółem – po uwzględnieniu sprzedaży firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości – wynosi 3,1 proc.

Utrzymuje się wysoka rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Jest to związane z korzystną dla deweloperów relacją cen mieszkań do spadających od kilku lat kosztów materiałów i robót budowlanych. Kolejny kwartał malała liczba bankructw w branży deweloperskiej.

Pełny raport jest dostępny tutaj.