Inflacja w sierpniu, początek trwałego spadku cen?

Inflacja w sierpniu, początek trwałego spadku cen?
Źródło: GUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1% w sierpniu, podał też GUS.

#GUS: Wzrost cen usług wyniósł 6,6% r/r, a towarów sięgnął 1,5% r/r #Inflacja #Ceny #Towary #Usługi @GUS_STAT

Wzrost cen usług wyniósł 6,6% r/r, a towarów sięgnął 1,5% r/r.

„W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 1,2%) oraz odzieży i obuwia (o 1,5%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 pkt proc i 0,07 pkt proc.

Wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%) i mieszkania (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc. i 0,03 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wyniósł w sierpniu 2,9% r/r. 

W szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu br. (wobec 3% r/r w lipcu).

Czytaj także: Agencja S&P podtrzymuje prognozę spadku PKB Polski o 4 proc. w 2020 roku

Spadł eksport i import

Eksport spadł o 6% r/r do 129,6 mld euro w styczniu‒lipcu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 10% r/r i wyniósł 124 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 5,6 mld euro, w styczniu – lipcu ub.r. minus 0,2 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 142,8 mld USD, a import 136,6 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 8,4%, a w imporcie o 12,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło 0,2 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec spadł o 3,8% r/r do 36,7 mld euro w I‒VII 2020 r.

Polski eksport do Niemiec spadł o 3,8% r/r i wyniósł 36,7 mld euro w styczniu-lipcu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 12,6% r/r do 26,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 28,3%, a w imporcie obniżył się o 0,7 pkt proc. i stanowił 21,6%. Dodatnie saldo wyniosło 43,6 mld zł (10,8 mld USD, 9,9 mld euro) wobec 32,1 mld zł (8,4 mld USD, 7,5 mld euro) w styczniu – lipcu 2019 r., podano także.

Czytaj także: Niższa niż zakładano inflacja i mniejszy spadek PKB, zmiana prognoz Credit Agricole

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 402,1 mld zł, w tym z UE – 363,6 mld zł, wobec odpowiednio 439,6 mld zł, w tym z UE 411,6 mld zł w analogicznym okresie 2019 roku” – czytamy dalej.

W okresie styczeń-lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Stanów Zjednoczonych, a w imporcie wzrost – z Korei Południowej i Chin., podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków o 29,3%

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-lipiec 2020 r. dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 29,3%), napojów i tytoniu (o 19%), żywności i zwierząt żywych (o 7%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 5,2%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W okresie styczeń-czerwiec br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek w większości sekcji towarowych” – czytamy w komunikacie.

Spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 33,2%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 8,3%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 6,6%), podał Urząd.

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 29,3%), napojów i tytoniu (o 13,9%), żywności i zwierząt żywych (o 5,8%) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 2,8%), natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 44,6%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 30%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 11,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 11,2%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 9,3%), podał też Urząd.

Czytaj także: Poziom inflacji będzie się obniżać w kolejnych miesiącach, „minutes” RPP

Źródło: ISBnews