Inflacja rujnuje budżety domowe emerytów

Inflacja rujnuje budżety domowe emerytów
Źródło: BIG InfoMonitor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
387 tys. osób w wieku 65+ lat ma już 10,7 mld zł przeterminowanych długów - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, w listopadzie 2022 r. zaległe zobowiązania osób, które mają 65 lat i więcej wynosiły już blisko 10,7 mld zł, z czego 6 mld zł to zaległości kredytowe, a blisko 5,7 mld zł pozakredytowe.

Przez rok wzrosły o 423 mln zł. Przybyło też niesolidnych dłużników o 3,8 tys. – do 387 tys. osób. Średnio na osobę przypada ponad 27,5 tys. zł nieuregulowanych zobowiązań.

2/3 seniorów zaciska pasa

Blisko dwie trzecie seniorów zadeklarowało w ankiecie wykonanej dla BIG InfoMonitor, że np. ogranicza bieżące wydatki do minimum. To ekstremalny wynik na tle pozostałych pokoleń, gdzie o tak restrykcyjnym podejściu do finansów mówi średnio ok. 43 proc. respondentów. Poza tym seniorzy prawie dwa razy częściej (29 proc.) niż wszyscy badani (16 proc.) kupują odzież używaną.

Gdyby nie inflacja i drożyzna to nie miałbym żadnych zaległych zobowiązań

„Przyczyn kłopotów finansowych najstarszego pokolenia, podobnie jak i całego społeczeństwa, należy doszukiwać się w rosnących kosztach życia. Zasadnicza różnica między emerytami a aktywnymi zawodowo polega jednak na znacznie mniejszych domowych budżetach, jakie mają do dyspozycji ci pierwsi. Relacja średniej wysokości  emerytury do przeciętnego wynagrodzenia wynosi ok 40 proc” – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

Przy niskich budżetach domowych kiedy większość wydatków jest kierowanych na żywność i utrzymanie mieszkania praktycznie nie ma możliwości oszczędzania.

Gdyby nie inflacja i drożyzna to nie miałbym żadnych zaległych zobowiązań — z tym stwierdzeniem zdecydowanie zgadza się aż 32 proc. badanych od 65 roku życia i 32 proc. osób, dla których wyższe koszty życia stanowią realne źródło problemów.

Czytaj także: Inflacja konsumencka i bazowa dwa razy wyższa w Polsce niż w strefie euro>>>

Ratunkiem praca na emeryturze

Osoby na emeryturze m.in. ze względów ekonomicznych decydują się też na pójście do pracy. O dorabianiu mówi już co piąty ankietowany. Według ostatnich dostępnych danych z ZUS za 2021 r., oficjalnie pracę podejmowało i kontynuowało blisko 813 tys. emerytów i rencistów z niemal 6,1 mln pobierających świadczenia.

Czytaj także: Adam Glapiński: RPP nie kończy cyklu obniżania stóp procentowych, to tylko pauza>>>

„W ostatnim czasie powrót na rynek pracy jest łatwiejszy ze względu na niskie bezrobocie i trudności ze znalezieniem pracowników przez wiele branż, co spowodowane jest niekorzystną sytuacją demograficzną” – zwraca uwagę prof. Waldemar Rogowski.

Badanie „Stosunek Polaków do oszczędzania w czasach drożyzny” wykonane przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor i zrealizowane w dn. 9-12 września 2022 metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+. Próba: 1077.

Badanie „Problemy finansowe i zadłużenie Polaków” zrealizowane przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor, na próbie 1064 dorosłych Polaków techniką CAWI, 28-31 października 2022 r.

Źródło: BIG InfoMonitor / Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor