Inflacja najniższa w historii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spadek.01.250x167W czerwcu roczny wskaźnik inflacji obniżył się do 0,2 proc. w skali roku z 0,5 proc. zanotowanych w maju. Jest to najniższy historycznie wskaźnik inflacji w Polsce, dodajmy, niebezpiecznie bliski psychologicznej granicy 0 proc..

W ujęciu miesięcznym ceny konsumentów nie zmieniły się. Przechodząc do poszczególnych kategorii, niską inflację zawdzięczamy relatywnie niskim cenom żywności (wzrosty cen ziemniaków okazały się jednak niższe niż wskazywałyby na to dane z Czech) oraz stabilizacji cen w pozostałych kategoriach. W zdecydowanej większości kategorii części bazowej koszyka ceny pozostały stabilne (łączność, zdrowie), bądź nieznacznie spadły (edukacja, obuwie i odzież). Ceny paliw wzrosły o 0,8 proc., nieznacznie, bo o 0,2 proc. wzrosły ceny w kategoriach rekreacja i kultura oraz restauracje i hotele. Wskaźnik inflacji bazowej obniżył się prawdopodobnie z 1,0 proc. do 0,9 proc. r/r.

W lipcu wskaźnik inflacji CPI pozostanie na podobnym poziomie, lub wzrośnie o 0,1pp. Wzrosty opłat za wywóz śmieci (nawet do 100 proc.) będą neutralizowane niższymi opłatami za roaming oraz obniżką cen energii elektrycznej. – Niska inflacja utrzyma się przez kolejne kilka miesięcy a na koniec roku nie przekroczy 1 proc. w skali roku. Nie powinniśmy obserwować jednak dalszego spadku inflacji bazowej, która przez pewien czas oscylować będzie powyżej 1 proc – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

W 2014 roku inflacja powinna powoli rosnąć. Efekty bazowe z 2013 analitycy BRE szacują na ponad 1pp, co właśnie, poza poprawą aktywności gospodarczej, powinno prowadzić do wzrostu inflacji na koniec 2014 roku do poziomu przekraczającego 2 proc. r/r, a więc powyżej wskazań projekcji NBP.

Dzisiejsze dane spowodowały spadek rynkowych stóp procentowych o około 3pb. Dane nie powinny przełożyć się jednak na wznowienie cyklu obniżek przez RPP. Rada antycypowała już spadek inflacji w miesiącach letnich, a prezes NBP podkreślał stabilność inflacji bazowej. Publikowane w tym tygodniu dane ze sfery realnej (wzrost produkcji przemysłowej i stabilizacja zatrudnienia) powinny dostarczyć paliwa dla oczekiwań co do normalizacji poziomu stóp w Polsce w 2014 roku.

Krzysztof Olszewski
Rzecznik prasowy Grupy BRE Banku

Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
Grupy BRE Banku

BRE Bank