Inflacja ma wynieść w tym roku 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc., Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2021 rok

Inflacja ma wynieść w tym roku 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc., Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2021 rok
Fot. stock.adobe.com / 251332629
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił w piątek, 1 października nowelizację tegorocznego budżetu. W stosunku do pierwotnej ustawy budżetowej dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Odrzucono poprawki opozycji zmierzające do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc.

Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł).

Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Odrzucone poprawki opozycji

Posłowie poparli jedną poprawkę redakcyjną zgłoszoną przez PiS, odrzucili natomiast poprawki opozycji, w większości dotyczące zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

KO proponowała zwiększenie środków na zdrowie o 10 mld zł kosztem m.in. wydatków na obronność i transport, a Polska 2050 – o 3 mld zł.

Lewica chciała przesunięcia 5,3 mld zł z wydatków majątkowych obrony narodowej na podwyżki dla zawodów medycznych, a Koalicja Polska przeznaczenia 3 mld zł na rozpoczęcie procesu oddłużania szpitali powiatowych.

Odrzucono też poprawkę KO dot. wsparcia szpitali powiatowych kwotą 1 mld zł, Lewicy ws. zwiększenia o 2 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli oraz Polski 2050 – przeznaczenia 16 mln zł dla Rzecznika Praw Obywatelskich zamiast na Fundusz Kościelny.

Fundusz motywacyjna dla pracowników państwowych urzędów

Sejm znowelizował też w piątek ustawę okołobudżetową. Przewiduje ona m.in. utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

Posłowie odrzucili poprawki Lewicy podnoszące wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy budżetowej głosowało 236 posłów, 65 było przeciw, 149 wstrzymało się od głosu.

Źródło: aleBank.pl