Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych? Mediana wynagrodzeń wzrosła do 85 tys. zł w 2018 r.

Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych? Mediana wynagrodzeń wzrosła do 85 tys. zł w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 5% r/r do 85 tys. zł w 2018 r., wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2018", przygotowanej przez firmę doradczą PwC, zaprezentowanej podczas kolejnego spotkania Forum Rad Nadzorczych.

Z danych zgromadzonych w raporcie PwC wynika, że w 2018 r. średnie roczne #wynagrodzenie członków rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie w Polsce wynosiło 134 tys. zł, przy medianie na poziomie 85 tys. zł #spółki #giełda #RadyNadzorcze @PwC

Z danych zgromadzonych w raporcie PwC wynika, że w 2018 r. średnie roczne wynagrodzenie członków rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie w Polsce wynosiło 134 tys. zł, przy medianie na poziomie 85 tys. zł. Najwyższą medianę odnotowano w spółkach z indeksu WIG20, choć rokroczny wzrost był widoczny tylko w spółkach mWIG40. Eksperci PwC zwracają uwagę, że mimo stosunkowo wysokich kwot pokazujących średnie wynagrodzenie czy medianę, co czwarty członek rady nadzorczej otrzymuje roczne wynagrodzenie w przedziale 36-85 tys. zł, a kolejne 30% otrzymuje wynagrodzenie niższe, w tym 10% nie pobiera za zasiadanie w radzie żadnego uposażenia, podano.

Rosnące obowiązki członków rad nadzorczych w Polsce 

„Można oczekiwać, że rosnące obowiązki członków rad nadzorczych w Polsce będą szły w parze z coraz większą ich profesjonalizacją rozumianą jako zasiadanie w większej liczbie rad nadzorczych, co stanowi główną aktywność zawodową. Analizując tegoroczne wyniki, zauważyliśmy jednak zmniejszenie liczby osób zasiadających w wielu radach. W 2017 roku 15% członków zasiadało w co najmniej 3 radach nadzorczych, natomiast w 2018 roku odsetek ten spadł do 7%. Przyczyną mogą być rosnąca odpowiedzialność i wymogi regulacyjne, którym nie towarzyszy wystarczający wzrost wynagrodzenia. Tegoroczna dynamika wzrostu mediany na poziomie 5% była znacznie niższa od tej obserwowanej w roku poprzednim, kiedy wynosiła 25%” – powiedział partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC, współtwórca Forum Rad Nadzorczych, członek komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego Krzysztof Szułdrzyński, cytowany w komunikacie.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Na wysokość wynagrodzenia wpływa funkcja pełniona w radzie. Nadal liczy się też aktywność w komitetach. W 2018 r. mediana wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wynosiła 97 tys. zł i była wyższa o 15% niż pozostałych członków rady. Osoby pracujące w komitetach mogły liczyć na wynagrodzenie co najmniej 30% wyższe od pozostałych członków. Tradycyjnie najlepiej płacącym sektorem są banki, zaraz za nimi plasują się spółki sektora spożywczego, chemicznego i budowlanego. Niezmiennie też najlepiej płacą największe spółki, wskazano również.

Nie wystąpiły istotne zmiany, jeżeli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych (13%). Nie występują też istotne różnice, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia kobiet i mężczyzn członków rad nadzorczych, za wyjątkiem roli przewodniczącego, gdzie mężczyzna może liczyć na 20% wyższe wynagrodzenie.

Forum Rad Nadzorczych jest wspólną inicjatywą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Jego celem jest kompleksowe wspieranie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich strategicznej roli w spółce. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania warsztatowe oraz konferencje. Forum to także centrum badań i analiz poświęconych kluczowym wyzwaniom rynkowym oraz profesjonalizacji członków rad nadzorczych. Pod egidą Forum działa ponadto niezależna Rada Ekspertów, której misją jest wspieranie rozwoju członków rad nadzorczych w oparciu o efektywny dialog z zarządami, właścicielami i rynkiem.

Źródło: ISBnews