Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, co to oznacza dla klientów?

Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, co to oznacza dla klientów?
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao - poinformował BFG w komunikacie.

Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce. Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych” – napisano w komunikacie. 

Leszek Czarnecki komentuje decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku

Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Idea Banku, poinformował „Wyborczą”, że jest poruszony i wstrząśnięty decyzją o przymusowej restrukturyzacji banku i przejęciu go przez Pekao.

Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji.

„Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero” – dodał bankier, cytowany przez portal „Wyborczej”.

Czytaj także: Pekao przejmie Idea Bank, Leszek Czarnecki: jestem wstrząśnięty; zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG >>>

Przyczyny wydania decyzji BFG

BFG poinformował, że wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. W ocenie BFG Idea Bank był zagrożony upadłością, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, a także wszczęcie przymusowej restrukturyzacji było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako „stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych”.

Czytaj także: Pekao przejmuje Idea Bank: BFG tłumaczy swoją decyzję o przymusowej restrukturyzacji >>>

„Dzięki temu, że nie będziemy wypłacać gwarantowanych depozytów, sektor uniknie wyższych składek na BFG na 2021 rok” – powiedział na konferencji prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość tego banku. Przejęcie przez Pekao SA jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Zgodnie z raportem Idea Banku po III kwartale 2020 r., suma bilansowa banku w ujęciu jednostkowym na koniec września 2020 r. wynosiła ok. 15 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5 proc., podczas gdy minimalny wymóg to 10,5 proc.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

„Zgodnie z ustawą wszystkie akcje są umarzane, również obligacje będące w rękach obligatariuszy są umarzane. W tej chwili wartość obligacji, które podlegają umorzeniu to jest 56,1 mln zł, a akcji to 156,8 mln zł, nie uwzględniając grudniowej emisji” – powiedział Tomaszewski.

Klienci Idea Banku będą obsługiwani tak jak do tej pory

„Klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich oszczędności przez bankowość internetową i aplikację mobilną (za wyjątkiem przerwy technicznej od 20:00 dnia 31 grudnia 2020 r. zaplanowanej i ogłoszonej wcześniej przez Idea Bank). Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów oraz oddziałów banku. Nie zmieniają się numery rachunków, hasła i loginy do bankowości internetowej.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego”, podano w komunikacie BFG.

Bank Pekao: wszystkie depozyty klientów Idea Bank są bezpieczne

„Zastosowanie w ramach przymusowej restrukturyzacji ustawowego instrumentu w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. pozwala klientom w sposób ciągły korzystać z obsługi bankowej oraz zabezpiecza ich środki finansowe na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie, z dniem przejęcia, do Banku Pekao S.A. dołączą wszyscy pracownicy Idea Bank S.A. na zasadach określonych art. 231  Kodeksu Pracy”, zapewnił z kolei Bank Pekao w komunikacie.

Pekao poinformował, że wartość przejmowanych zobowiązań, zgodnie z oszacowaniem na dzień 31 sierpnia 2020 r., wynosi 14,6 mld zł.

Pekao nie przejmie wszystkich aktywów Idea Banku. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK.

Czytaj także: Bank Pekao: przejęcie Idea Banku nie wpływa na nasz potencjał dywidendowy, pełna integracja do końca IV kw. 2021 roku >>>

BFG podał, że przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji Fundusz zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku.

Z oszacowania, wykonanego przez PwC Advisory, wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

Z uwagi na to, że wartość przejmowanych zobowiązań przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych, BFG udzielić ma Pekao dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych.

Prezes BFG Piotr Tomaszewski podał, że maksymalna kwota dotacji BFG dla Pekao w związku z przejęciem Idea Banku wyniesie do 218 mln zł.

„Maksymalna kwota dotacji to 218 mln zł, zakładam, że może ona być trochę niższa” – powiedział Tomaszewski.

„Nie zamierzamy zawiesić działalności banku, więc przez ten czas przeprowadzania procesu będą działały karty, przelewy, bankowość elektroniczna” – powiedział na konferencji Tomaszewski.

UKNF: jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku

Przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią negatywnych skutków dla klientów banku i sektora finansowego w Polsce. Jedynym alternatywnym scenariuszem była upadłość banku – napisano w komentarzu Urzędu KNF.

UKNF zwraca uwagę, że z oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku przeprowadzonego na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez PwC Advisory wynika, że kapitały własne Idea Banku były ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł.

„Idea Bank naruszał przepisy prawa w zakresie norm kapitałowych. Współczynniki kapitałowe banku kształtowały się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, przy jednoczesnym braku realnego wsparcia banku ze strony właściciela” – napisano w przesłanym PAP Biznes komentarzu Urzędu KNF.

Urząd dodał, że w Idea Banku przez długi czas występował istotny niedobór kapitału (luka kapitałowa) przekraczający kwotę 1 mld złotych, a jego współczynniki kapitałowe ulegały dalszemu, sukcesywnemu pogorszeniu, w związku z czym bank był zagrożony upadłością.

„Skala luki kapitałowej była tak znaczna, że nawet pojawiające się zyski banku nie stwarzały widoków na zniwelowanie tej luki w jakimkolwiek rozsądnym terminie. Dlatego niezbędne było podjęcie działań przez BFG” – napisano.

„Proces przymusowej restrukturyzacji z udziałem banku przejmującego jest najkorzystniejszym i najmniej kosztowym rozwiązaniem z punktu widzenia stabilności polskiego sektora finansowego oraz z punktu widzenia interesów klientów Idea Banku. Jedynym alternatywnym scenariuszem dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość tego banku” – dodano.

Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao S.A. spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku.

Źródło: PAP BIZNES, Bankowy Fundusz Gwarancyjny / BFG, Bank Pekao SA