Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Adamem Marciniakiem o wpływie procesu digitalizacji na strategie i modele biznesowe podmiotów sektora finansowego w naszym kraju

Horyzonty Bankowości: Rozmowa z Adamem Marciniakiem o wpływie procesu digitalizacji na strategie i modele biznesowe podmiotów sektora finansowego w naszym kraju
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Adam Marciniak, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim

Ten proces jest już widoczny w naszym banku – PKO Banku Polskim – jak i w całym sektorze. Cała strategia na najbliżej lata 2017-2020 dotyczy przede wszystkim zmian w procesach i działaniu banków, które wynikają właśnie z procesu digitalizacji.

Funkcje – przede wszystkim kontakt z klientem – najważniejsze żeby był on zgodny z tym, do czego klient jest przyzwyczajony, czyli tak, jak obecnie klient obcuje ze światem wirtualnym – tak samo powinien współpracować z bankiem. Powinniśmy nastawiać się przede wszystkim na relacje z klientem, na jego tzw. customer journey, jego odczucie i jego poruszanie się po sferze finansowej. Oczywiście nie zapominajmy o sferze back officowej i optymalizacyjnej. Tutaj digitalizacja i model zarządzania szeroko rozumianym back officem będzie istotny także z tego punktu widzenia.

Z punktu widzenia czystej digitalizacji sektor bankowy jest liderem. Na pewno każda synergia, każde szukanie wspólnych rozwiązań, gdzie mamy klientów – rozmawiamy tutaj np. o energetyce i komunikacji – będzie na pewno wartością dodaną dla klienta i może przynosić wartość dla banku. Oczywiście istotą jest tutaj model biznesowy wzajemnych rozliczeń. Myślę, że ta wspólna płaszczyzna – czyli klient, który działa w świecie, który my obsługujemy i jest obsługiwany przez inne sektory gospodarki – może być łącznikiem budującym wartość dla klienta i dla banku.

Rozmowa wideo dostępna na kanale youtube