Horyzonty Bankowości 2019. Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku finansowym nie mniej ważna niż nowoczesność usług

Horyzonty Bankowości 2019. Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku finansowym nie mniej ważna niż nowoczesność usług
Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Horyzontach Bankowości 2019 Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już po raz ósmy przedstawiciele rynku finansowego, organizacji pozarządowych i niezależni eksperci spotkali się podczas Horyzontów Bankowości. Centralnym punktem wydarzenia tradycyjnie już było ogłoszenie wyników Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2019, poznaliśmy również zwycięzców tegorocznej edycji konkursu za najlepszy esej "Etyka w Finansach" oraz laureatów Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka 2019.

Kwestie etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu mają na współczesnym rynku finansowym nie mniejsze znaczenie niż nowoczesność czy dostępność usług #HoryzontyBANKowości #NajbliżejFinansów #banki #ZBP

Obrady rozpoczęło wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich. Przypomniał on, iż miniona dekada oznaczała dla całej Europy czas niezwykle intensywnych przemian.

– Po wielu latach zapadły wreszcie kierunkowe decyzje ważne dla nas wszystkich – podkreślił prezes ZBP. Kluczowym obszarem pozostaje oczywiście przeciwdziałanie potencjalnej katastrofie ekologicznej, której wymiernym efektem jest smog. – Wielkim wyzwaniem dla Polski jest dekarbonizacja gospodarki, wdrażanie energetyki odnawialnej, poprawa jakości powietrza i wody. Nie chcemy, żeby każdego roku około 45 tys. osób umierało przedwcześnie z powodu skażenia środowiska – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: Krzysztof Pietraszkiewicz na Horyzontach Bankowości 2019: naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu >>>

Kolejnym wyzwaniem są tendencje demograficzne, w tym wydłużający się czas życia oraz starzenie się społeczeństwa. Nieuniknioną konsekwencją tego procesu jest zwiększanie się udziału osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prezes ZBP przypomniał, że na chwilę obecną kilka milionów Polaków cierpi z powodu niepełnosprawności, jednak ich życie jest znacząco łatwiejsze aniżeli jeszcze kilkanaście lat temu.

– Jestem dumny z tego, że od kilkunastu lat wspólnie z organizacjami pozarządowymi w ramach Kongresu Gospodarki Elektronicznej prowadzimy działania zmierzające do tego, by nowe technologie dały osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał on, iż obecnie ponad 86% Polaków ma klucz do banku w formie dostępu do usług finansowych online. – Ponad 40 mln rachunków bankowych jest dostępnych przez internet, przeszło 18 mln osób korzysta z nich każdego dnia – wskazał prezes ZBP.

Kwestie etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu

Kryzysowe doświadczenia uświadomiły również przedstawicielom instytucji finansowych oraz regulatorom na całym świecie, że kwestie etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu mają na współczesnym rynku finansowym nie mniejsze znaczenie niż nowoczesność czy dostępność usług. Dotyczy to również aktywności instytucji finansowych na rynkach rozwijających się czy też w państwach, które dopiero zaczynają budować nowoczesną gospodarkę. Dlatego tak ważna jest właściwa edukacja kart bankowych oraz kształtowanie podstaw pracowników instytucji finansowych. Prezes ZBP zwrócił tu uwagę na znaczenie działań podejmowanych przez Sektorową Radę do spraw Kompetencji w Instytucjach Finansowych.

– Te 10 spotkań rady i rozpatrzenie kilku bardzo ciekawych raportów pokazuje, w jakim kierunku musimy kształtować nasze systemy kształcenia i formowania potencjalnych i obecnych pracowników bankowości. Pamiętajmy, że fluktuacja w sektorze bankowym jest ogromna – każdego roku bowiem odchodzi w ostatnich latach od 9 do 11 tys. pracowników, a zatrudnianych jest ok. 8 do 9 tys. nowych – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Następnie zabrał głos Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej przy Komisji Europejskiej. Omówił on kluczowe wyzwania dla UE w obszarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym oraz plany ich rozwiązywania na przestrzeni nadchodzących pięciu lat.

Czytaj także: 5 wyzwań przed Unią Europejską na kolejnych 5 lat >>>

Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka

Kolejnym punktem gali było wręczenie Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka. To wyróżnienie od lat nadawane jest przedstawicielom mediów szczególnie zasłużonym w ukazywaniu rzetelnego obrazu polskiego sektora bankowego i rynku finansowego i przekazywanie wiedzy ekonomicznej w sposób rzetelny, przyjemny i zrozumiały. W uroczystości wręczenia wyróżnień uczestniczyła Danuta Brzezińska-Krzak, żona byłego prezesa ZBP Mariana Krzaka oraz jego córka, Renata Sobolewska. W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymał Grzegorz Siemiończyk, dziennikarz gazet „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, za rzetelną i zrozumiałą prezentację tematyki ekonomicznej i bankowej w ujęciu międzynarodowym. Nagrody za zdobycie 1. miejsca ex aequo uzyskali Jacek Uryniuk, redaktor portalu cashless.pl za stworzenie i konsekwentne rozwijanie nowego serwisu na rynku portali finansowych oraz za rzetelne prezentowanie na jego łamach tematyki związanej z bankowością elektroniczną i obrotem bezgotówkowym, a także Bartłomiej Godusławski, reprezentujący „Dziennik Gazetę Prawną” za konsekwencję we wnikliwym prezentowaniu tematyki bankowo-finansowej w sposób obiektywny, rzetelny i wiarygodny.

Wręczenie nagród w konkursie „Etyka w finansach”

Tradycją uroczystej gali Horyzontów Bankowości jest wręczenie nagród w konkursie „Etyka w finansach”, którego polska edycja została zapoczątkowana w roku 2012 przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. W ramach konkursu oceniany jest esej, poświęcony problematyce etycznej na rynku finansowym. Uczestnikami tego szczególnego przedsięwzięcia mogą być zarówno pracownicy sektora finansowego, jak też studenci, pracownicy naukowi oraz wszelkie osoby interesujące się sektorem bankowym. Nagrody wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, Władysław Gołębiewski – przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich i przewodniczący jury polskiej edycji konkursu, a także prof. Paul Dembinski, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie, współprzewodniczący międzynarodowej edycji konkursu oraz wiceprzewodniczący jury polskiej edycji. Kapituła konkursu w tym roku nie przyznała nagrody za zajęcie I miejsca. Drugą nagrodę otrzymała Agnieszka Butor-Keler, autorka pracy pod tytułem „Etyczne aspekty ograniczenia roli czynnika ludzkiego w usługach bankowych”. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Mirosław Jurdeczka, autor eseju zatytułowanego „Etyka w finansach – cyfryzacja bankowości a wykluczenie społeczne” oraz Adrian Skutnik, który przedstawił pracę pt. „Upadłość konsumencka. Zagrożenia etyczne wynikające ze zmian w prawie upadłościowym”.

Wyniki XXIV Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK

Najważniejszym punktem gali było uroczyste ogłoszenie wyników XXIV Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK.

– To już dwudziesta czwarta edycja rankingu, ogłaszanego przez nasze czasopismo – zaznaczył Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Tegoroczna edycja rankingu zorganizowana była na nieco zmienionych zasadach, pojawiły się tez nowe kategorie wyróżnień. – Po raz pierwszy osobno nagradzamy banki za ich oferty przeznaczone dla młodych, seniorów oraz osób z różnego typu niepełnosprawnościami – wskazał Stanisław Brzeg-Wieluński.

Czytaj także: Znamy zwycięzców Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2019 >>>

Dodał on, iż wyłonienie laureatów w tych obszarach odbyło się na podstawie ankiet z udziałem ponad 3,5 tys. klientów banków w wieku do 26 lat oraz powyżej 55 lat, którzy wystawili instytucjom finansowym własne oceny oferowanych usług, jakości obsługi i działalności społecznej.

W kategorii INNOWACYJNOŚĆ na III miejscu znalazł się ING Bank Śląski, wyróżnienie przekazano na ręce Piotra Utraty, dyrektora Biura Prasowego. Drugą pozycję zajął PKO Bank Polski, nagrodę odebrał Grzegorz Oszast, dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej. Na pierwszym miejscu uplasował się mBank, a wyróżnienie dla tej instytucji przyjął Jacek Iljin, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i procesów biznesowych bankowości detalicznej.

W kategorii DOSTĘPNOŚĆ trzecie miejsce przypadło w udziale ING Bankowi Śląskiemu, który reprezentował Piotr Utrata. Na drugiej pozycji znalazł się BNP Paribas Bank Polska, a wyróżnienie w imieniu banku odebrała Małgorzata Kamińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniami Klienta. Główną nagrodę otrzymał Bank Millennium, przekazano ją na ręce Tomasza Pola, dyrektora Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej.

Odrębne wyróżnienia w tej kategorii przypadły w udziale pięciu lokalnym instytucjom finansowym. Otrzymały je Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Malborku, Bank Spółdzielczy w Miliczu, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

W kategorii BANK DLA SENIORA na III miejscu znalazł się PKO Bank Polski, reprezentowany podczas uroczystości przez Grzegorza Oszasta. Drugą pozycję zajęły ex aequo obydwa zrzeszenia banków spółdzielczych. W imieniu Banku Polskiej Spółdzielczości wyróżnienie odebrał Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu, natomiast nagrodę dla SGB-Banku przekazano Piotrowi Piłatowi, dyrektorowi ds. relacji. Główną nagrodę otrzymał ING Bank Śląski, a odebrał ją Piotr Utrata.

W kategorii BANK DLA MŁODYCH III pozycję zajął BNP Paribas Bank Polska. Wyróżnienie wręczono Małgorzacie Kamińskiej. Na II miejscu uplasował się Bank Millennium, a statuetkę odebrał Tomasz Pol. Główna nagroda przypadła w udziale mBankowi, w imieniu którego wyróżnienie przyjął Jacek Iljin.

W kategorii EFEKTYWNOŚĆ III miejsce zajął Santander Bank Polska. Nagrodę w imieniu banku odebrał Artur Sikora, dyrektor obszaru komunikacji korporacyjnej i marketingu. II miejsce przypadło w udziale PKO Bankowi Polskiemu, a wyróżnienie przekazano na ręce Grzegorza Oszasta. Zdobywcą I miejsca jest Bank Pekao SA, a nagrodę otrzymał osobiście prezes zarządu, Michał Krupiński.

Czytaj także: Dokąd zmierza świat banków i bankowości?

Podobnie jak w minionych latach, również i w tej edycji rankingu przyznano trzy nagrody indywidualne. Tytuł Innowatora Rynku otrzymał Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska. Wizjonerem Rynku został w tym roku Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego. Nagrodę Mecenasa Edukacji Finansowej przyznano Warszawskiemu Instytutowi Bankowości, a odebrał ją prezes WIB Waldemar Zbytek. Przypomniał on, iż realizowany przez instytut imponujący program „Bankowcy dla Edukacji”, który niedawno uzyskał Godło „Teraz Polska”, stanowi efekt współdziałania z ponad 800 instytucjami i organizacjami oraz przeszło 9 tys. osób, którym na sercu leży budowa świadomości ekonomicznej Polaków. Szczególnie podziękował on prezesowi ZBP Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi i przedstawicielom Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej.

– „Bankowcy dla Edukacji” to jest również przeszło 200 polskich banków, ponad tysiąc pracowników sektora bankowego, którzy codziennie, również dzisiaj jako wolontariusze odwiedzają polskie szkoły – dodał Waldemar Zbytek. W programie uczestniczy również ponad 400 jednostek polskiego samorządu terytorialnego. – Naszą przewodnią ideą jest sukces dzięki współpracy – dodał prezes WIB.

Na zakończenie gali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz oraz prezes WIB Waldemar Zbytek wręczyli podziękowania od Warszawskiego Instytutu Bankowości dla instytucji, które przystąpiły do programu BAKCYL. Otrzymali je:

  • Bank Pekao SA, wyróżnienie odebrała Anna Strukowicz
  • Bank BPH SA, reprezentowany przez Katarzynę Lawręc
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA, wyróżnienie przekazano Agnieszce Chrobot
  • CaixaBank SA oddział w Polsce, nagrodę odebrała Renata Domińczak.
Źródło: aleBank.pl