Horyzonty Bankowości 2016: Płatności Mobilne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Płatności mobilne ugruntowały pozycję i zdobywają kolejnych aktywnych użytkowników. Dlatego i w tym roku tematyka ta poruszana w trakcie konferencji "Horyzonty Bankowości 2016"cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska bankowego.

Perspektywy rozwoju rynku usług mobilnych w Polsce

W sesji pierwszej skoncentrowano się na perspektywach rozwoju płatności mobilnych. Jak stwierdził w wystąpieniu wprowadzającym do debaty Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w NBP, ubankowienie naszego społeczeństwa wzrosło w latach 2011-2014 o 8% (według danych Banku Światowego, dla osób powyżej 15 roku życia). Spadła natomiast liczba osób starszych (powyżej 55 lat) nieposiadających rachunku bankowego. Krzysztof Pycia, ekspert KIR S.A., zwrócił uwagę, że dużym bodźcem do rozwoju rynku może być praktyczne wprowadzenie płatności mobilnych w urzędach. Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Cyfryzacji poinformował, że administracja stawia sobie za cel, by w ciągu najbliższych pięciu lat połowa petentów mogła elektronicznie załatwić 80% swoich spraw w urzędzie. Rząd chce likwidować bariery w płatnościach bezgotówkowych, np. wprowadzając terminale płatnicze w policji. W debacie prowadzonej przez dr. Mieczysława Groszka, wiceprezesa ZBP, nawiązano do płatności mobilnych w kontaktach obywateli z administracją. Jak stwierdził dr Michał Szymański, wiceprezes zarządu KIR S.A., warto promować rozwiązania krajowe. Dla wielu użytkowników, co podkreślał Maciej Maciejewski, Senior Manager, Digital Mobile Proposition w Visa Europe, liczy się dziś szybkość akceptacji. Aleksander Naganowski, Head of Business Development Poland w MasterCard Europe, zwrócił uwagę, że nadal jest miejsce do rozwoju płatności kartami, bo 80% transakcji wykonuje się gotówką. Jeśli nawet banki nie zarobią bezpośrednio na płatności realizowanej dla administracji, to mogą nawiązać nowe relacje z klientami i zaoferować mu nowe usługi, dodał Jakub Grzechnik, dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO Banku Polskim, wiceprzewodniczący Forum Płatności Mobilnych przy Związku Banków Polskich.

Światowe przykłady wdrożeń usług płatniczych

Skąd się biorą innowacje i nowości technologiczne? Mówił o tym podczas sesji drugiej Aleksander Naganowski z MasterCard Europe. Ważne jest, by obecność banku była widoczna w transakcjach. Maciej Maciejewski podkreślił, że w Polsce i Wielkiej Brytanii obecnie ponad 70% transakcji to transakcje zbliżeniowe. Dziś płacimy kartami zbliżeniowymi nawet za drobne zakupy, bo jest to rozwiązanie szybkie i wygodne. Do 2020 r. wszystkie terminale mają być zbliżeniowe (w Polsce do 2018 r.). Paweł Marchelek, dyrektor Business Solutions w Samsung Polska, przedstawił zalety Samsung Pay. Usługa jest dostępna w 6 krajach i ma ponad 5 mln aktywnych użytkowników.

Biznesowy model usług płatniczych

Tematowi temu poświęcono sesję trzecią. Wojciech Pantkowski, dyrektor zarządzający Banku Pekao S.A., wśród zalet płatności mobilnych wymienił m.in. większe bezpieczeństwo niż przy płatnościach kartami. Klient zyskuje też dodatkowe funkcje i użyteczności, choćby informacje o saldzie lub o historii rachunku. Jest tu też szersza akceptacja – nawet tam, gdzie nie ma terminali. Model biznesowy wykorzystuje niskie koszty aplikacji i jest możliwość wykorzystania dostępnej infrastruktury kartowej.

Grzegorz Długosz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, poinformował, że już 2 mln osób może korzystać z systemu BLIK. Od uruchomienia systemu poszerzono sieć akceptacji, również o bankomaty. Zbliżeniowość jest ważna dla użytkowników i w tym roku ma być też wprowadzona w BLIKU.

Dr Michał Polasik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. i dotyczących odbioru i postrzegania płatności mobilnych przez różne strony uczestniczące w tym rynku. Co ciekawe, na początku dla użytkowników bardziej liczyło się postrzeganie użyteczności danego rozwiązania oraz bezpieczeństwo, zaś łatwość użycia wymieniano na dalszym miejscu.

Sesję zakończył panel dyskusyjny poprowadzony przez Andrzeja Kawińskiego, Country Manager Giesecke & Devrient. Wzięli w nim udział: Grzegorz Długosz, Wojciech Pantkowski, dr Michał Polasik i Robert Trętowski, dyrektor Departamentu Inicjatyw Informatycznych i Testów w PKO Banku Polskim S.A. Z sali padło m.in. pytanie o ewentualną współpracę banków z firmami z grupy FinTech. Na pewno banki są otwarte i chcą być uczestnikiem realizacji ostatniego elementu usług (również tych nowatorskich), czyli płatności.

Bohdan Szafrański