GUS opublikował wstępne dane o inflacji w maju i PKB w I kw. 2023

GUS opublikował wstępne dane o inflacji w maju  i PKB w I kw. 2023
Fot. stock.adobe,.com / Montri
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja konsumencka wyniosła 13% w ujęciu rocznym w maju 2023 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,0% w maju, podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0% (wskaźnik cen 113,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0)” – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 18,9% r/r, nośników energii wzrosły o 20,4%, paliw do prywatnych środków transportu spadły o 9,5%, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6% m/m, nośników energii spadły o 0,5%, cen paliw do prywatnych środków transportu spadły o 4,8%.

Konsensus rynkowy wyniósł: 13,2% r/r i 0,2% m/m.

Inflacja maj 2023 wykres
Źródło: PAP Biznes

Inflacja maj 2023 tabela
Źródło: PAP Biznes

PKB spadł o 0,3% r/r w I kwartale 2023 r. wg II szacunku

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,3% r/r w I kw. 2023 r. wobec 2,3% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł -0,2%.

„W I kwartale 2023 r. nastąpił spadek PKB, który w skali roku wyniósł 0,3%. Wpłynął na to spadek popytu krajowego o 5,2% (w IV kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 0,6%). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 18,4% (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 10,4%) oraz spadek spożycia ogółem o 1,6% (wobec spadku w IV kwartale 2022 r. o 3,3%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 2% (wobec spadku w IV kw. 2022 r. o 1,1%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,5% (wobec wzrostu w IV kwartale 2022 r. o 5,4%)” – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, podał też Urząd.

PKB maj 2023 wykres
Źródło: PAP Biznes
PKB maj 2023 tabela
Źródło: PAP Biznes
Źródło: ISBnews, PAP BIZNES