GUS: wzrosła liczba i powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych w 2017 roku

GUS: wzrosła liczba i powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych w 2017 roku
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania wzrosła do 23 432 tys. w 2017 r., wobec 23 072 tys. rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ich powierzchnia wzrosła r/r o 5,6%.

Liczba oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła do 23 432 tys. w 2017 r. - podał @GUS_STAT

„W 2017 r. oddano do użytkowania 23 432 nowe budynki niemieszkalne (wobec 23072 przed rokiem) o powierzchni użytkowej 13 800 tys. m2 (tj. o 5,6% więcej). Ponad 88% ogółu powierzchni dotyczyło pięciu rodzajów budynków (zbiorników, silosów i budynków magazynowych; budynków gospodarstw rolnych; przemysłowych; handlowo-usługowych; biurowych). Spośród nich największym popytem inwestorów cieszyły się zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, których powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 40,9% oraz budynki gospodarstw rolnych – wzrost o 9,6%. Mniejsze zainteresowanie budynkami biurowymi skutkowało spadkiem ich powierzchni użytkowej – o 28,4%, budynkami przemysłowymi – o 11,9%, a budynkami handlowo-usługowymi – o 6,4%. Powierzchnia innych rodzajów budynków niemieszkalnych nie wymienionych powyżej (m.in. szkół i instytucji badawczych; garaży; hoteli; budynków zakwaterowania turystycznego; budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz pozostałych budynków niemieszkalnych) była o 1,1% większa niż przed rokiem” – czytamy w raporcie.

Największe zainteresowanie inwestowaniem w budownictwo niemieszkaniowe dotyczyło trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego, na których terenie oddano do użytkowania 40,9% ogółu powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych (wobec 43,4% przed rokiem). Jednak spośród nich wzrost powierzchni użytkowej (w porównaniu z 2016 r.) odnotowano tylko w województwie śląskim (o 36,2%), spadek natomiast w województwie mazowieckim (o 5,4%) i wielkopolskim (o 11,5%), podał także GUS.

W jakich województwach najwięcej pozwoleń

W 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę mniejszej liczby nowych budynków niemieszkalnych (37 647) niż przed rokiem (41 749), a ich powierzchnia użytkowa zmniejszyła się o 6,2%. Największy udział powierzchni dotyczył budynków przemysłowych i magazynowych (42,8%), chociaż w porównaniu z 2016 r. odnotowano jej spadek o 3%. Powierzchnia pozostałych budynków niemieszkalnych (m.in. budynków gospodarstw rolnych i budynków magazynowych dla działalności rolniczej) stanowiła – 24,4% ogółu powierzchni (przy jej spadku o 24,0%); budynków handlowych i usługowych – 12,7% (spadek powierzchni o 1,6 %); biurowych – 7,0% (wzrost o 31,8%), a ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali i zakładów opieki medycznej oraz kultury fizycznej – 6,8% powierzchni użytkowej, na której budowę wydano pozwolenia, przy jej wzroście w porównaniu z 2016 r. o 19,6%. Ponadto w 2017 r. wydano 48 136 pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wobec 45 094 w 2016 r.), czytamy dalej.

Największe zainteresowanie pozwoleniami na budowę budynków niemieszkalnych (podobnie jak w przypadku budynków oddanych do użytkowania) wykazali inwestorzy na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego, gdzie łącznie w 2017 r. wydano pozwolenia na budowę blisko 40% ogółu powierzchni użytkowej mającej powstać na terenie kraju, wskazał GUS.

Źródło: ISBnews