GUS: 96,6 proc. jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.

GUS: 96,6 proc. jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/twobee
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zdecydowana większość jednostek administracji publicznej (96,6%) udostępniała usługi przez internet w 2018 r. - w tym wszystkie urzędy marszałkowskie, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 71% jednostek korzystało z dostępu do internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL, a 70,5% - z internetu mobilnego.

Zdecydowana większość jednostek administracji publicznej (96,6%) udostępniała usługi przez internet w 2018 r. - w tym wszystkie urzędy marszałkowskie #administracja #GUS @GUS_STAT

„Wykorzystanie szerokopasmowych łączy jest podstawowym warunkiem istnienia sprawnej e-administracji. W 2018 r. dostęp do internetu poprzez łącze w technologii DSL najczęściej deklarowały jednostki administracji samorządowej – 72,2%, a wśród nich urzędy gmin – 75,1%. Jednostki administracji rządowej preferowały dostęp do sieci globalnej poprzez inne szerokopasmowe łącza stałe – 91,1%, przy czym wszystkie udostępniały pracownikom zdalny dostęp do zasobów jednostki. Obecnie coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z internetu za pomocą technologii mobilnych. Ten rodzaj dostępu deklarowało 70,5% urzędów w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Urządzenia mobilne dla pracowników administracji

Udogodnienia wynikające z korzystania z mobilnego dostępu do internetu powodują potrzebę wyposażania pracowników w odpowiednie urządzenia. W 2018 r. 80,5% jednostek administracji publicznej zapewniało swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych. Badane jednostki w urządzenia takie wyposażały 20,5% pracowników. Wykorzystanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Duży wybór funkcjonalności, możliwość przechowywania, przetwarzania i udostępniania dokumentów w wersji cyfrowej – to główne zalety systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. W 2018 r. 65,3% jednostek administracji publicznej deklarowało korzystanie z systemu EZD, przy czym znacznie częściej stosowano go w jednostkach administracji rządowej – 78,6% niż w jednostkach administracji samorządowej – 64,7%, wskazano również.

Strony internetowe dostępne dla niepełnosprawnych

Web Content Accesibility Guidelines (WCAG) to międzynarodowy standard dostępności stron internetowych. Stworzenie strony internetowej zgodnej z kryteriami WCAG 2.0 oznacza jej powszechną dostępność dla użytkowników niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania. W 2018 r. trzy czwarte stron internetowych jednostek administracji publicznej spełniało rekomendacje WCAG 2.0 na poziomie AA1. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano wśród urzędów marszałkowskich – 93,8%.

Coraz więcej jednostek administracji publicznej posiada stronę internetową dostępną również w wersjach obcojęzycznych. W 2018 r. dostosowanie strony WWW dla obcokrajowców deklarowała prawie jedna trzecia urzędów, podano.

„Aplikacje możliwe do pobrania na urządzenia mobilne oferują e-usługi służące dobru społecznemu. W 2018 r. tego rodzaju aplikacje udostępniała prawie jedna piąta jednostek administracji publicznej. Największy odsetek podmiotów stwarzających możliwość pobrania aplikacji na telefon odnotowano w urzędach marszałkowskich – 43,8%” – czytamy.

Usługi elektroniczne dla obywateli

W dobie upowszechniania technologii cyfrowych jednostki administracji publicznej czynią starania, aby jak najwięcej spraw urzędowych można było załatwić przez Internet, a więc bez osobistego kontaktu. W 2018 r. 96,6% jednostek administracji publicznej oferowało usługi elektroniczne dla obywateli, a wśród nich najwięcej podmiotów świadczyło e-usługi w obszarze – sprawy obywatelskie (81,9%). Dostęp do usług przez internet umożliwiały wszystkie urzędy marszałkowskie.

Powszechny dostęp do informacji przestrzennych stwarza możliwość wykorzystania ich w celach inwestycyjnych, służbowych lub prywatnych. W 2018 r. w administracji publicznej 71,3% jednostek udostępniało obywatelom dane przestrzenne. W przeważającej mierze dotyczyły one informacji o ewidencji gruntów i budynków oraz danych przestrzennych w formie ortofotomap (odpowiednio 73% i 63,4%), podsumowano.

Informację opracowano na podstawie wyników badania „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej” zrealizowanego po raz pierwszy w ramach programu badań statystycznych statystki publicznej przez GUS w styczniu 2019 r.

Źródło: ISBnews