GUS: 15,6 mld euro deficytu w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku

GUS: 15,6 mld euro deficytu w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku
Fot. stock.adobe.com/Dmitry
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku 2022 r. wyniósł 15,6 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 302,9 mld USD, a import 319,6 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 7,7%, a w imporcie o 14,4%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 16,7 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,1 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-październik 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

 wartośćzmiana (proc.)
mld EUR  
   
saldo handlu zagranicznego-15,6 
eksport283,720,6
import299,328,1
   
mld USD  
   
saldo handlu zagranicznego-16,7 
eksport302,97,7
import319,614,4

Eksport do Niemiec wzrósł do 78,8 mld euro

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 16,5% r/r i wyniósł 78,8 mld euro w styczniu-październiku 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 22,6% r/r do 60,6 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,9 pkt proc. i wyniósł 27,8%, a w imporcie spadł o 0,9 pkt proc. i stanowił 20,2%. Dodatnie saldo wyniosło 84,9 mld zł (19,3 mld USD, 18,2 mld euro) wobec 82,9 mld zł (21,7 mld USD, 18,2 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku, podano także.

„Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 64,5%), a importu ogółem – 63% (wobec 64,8% w styczniu -październiku 2021 r.)” – czytamy dalej.

W styczniu-październiku br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-październiku 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 142,2%), podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 142,4%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 136,4%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 98,7%), żywności i zwierząt żywych (o 32,7%), chemii i produktów pokrewnych (o 28,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 24,6%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 17,5%), maszyn i urządzeń transportowych (o 17,3%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,0%) oraz napojów i tytoniu (o 7%)” – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 219,3%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 114,7%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 83,1%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 32,7%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 28,2%), w żywności i zwierzętach żywych (o 28,1%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 24,2%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 23,7%), w napojach i tytoniu (o 20,4%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,7%).Wykres 1. Struktura eksportu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – październiku 2022 r., podał też Urząd.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES