Grupa Generali zaktualizowała strategię ochrony klimatu

Grupa Generali zaktualizowała strategię ochrony klimatu
Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowa strategia Grypy Generali zakłada 8,5 - 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021-2025; zdefiniowanie kompleksowego planu działania dla całkowitego wyłączenia inwestycji i działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego w krajach OECD i na świecie oraz stopniową dekarbonizację portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Nowa strategia Grupy dotycząca zmian klimatycznych została przekazana Radzie Dyrektorów Assicurazioni Generali, której przewodniczy Gabriele Galateri di Genola.

Strategia, która aktualizuje i rozszerza istniejący plan Grupy, zatwierdzony w lutym 2018 r., jest zobowiązaniem do podjecia istotnych działań związanych z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową, podstawowymi obszarami działalności Grupy, angażując się w zapewnienie niskiego wpływu na klimat w przyszłości.

Czytaj także: Generali Polska przejmuje spółkę Bezpieczny.pl >>>

Dyrektor Generalny Grupy Generali, Philippe Donnet, oświadczył: „Grupa Generali ogłasza nowe ambitne cele swojej strategii klimatycznej, zgodnie z jej zaangażowaniem i przekonaniami w tym konkretnym obszarze oraz wykorzystując już osiągnięte wyniki.

W szczególności 6 miliardów euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat, pozwoliło nam przekroczyć wstępnie ustalone cele przed terminem.

Wierzymy, że sektor prywatny może odegrać kluczową rolę we wspieraniu finansowym ‘sprawiedliwej transformacji’ na rzecz przyszłości z zerową emisją gazów cieplarnianych netto, pomagając instytucjom publicznym w podejmowaniu niezbędnych działań”.

Inwestycje bezpośrednie

Nowe cele obejmują:

  • 8,5 – 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021-2025. Jest to zgodne z wcześniejszym celem 4,5 mld euro w latach 2019-2021, który został przekroczony i osiągniety z rocznym wyprzedzeniem i wyniósł 6 mld euro na koniec 2020 r.;
  • Coraz bardziej restrykcyjne kryteria wykluczenia dla sektora węglowego, w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnację z inwestycji w tę działalność. Nowa strategia ma na celu całkowite wycofanie emitentów działających w sektorze węgla energetycznego w krajach OECD do 2030 i 2040 roku w pozostałych częściach świata;
  • Stopniowa dekarbonizacja portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jest to zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz ze zobowiązaniem podjętym w ramach Net-Zero Asset Owner Alliance. Jako cel pośredni do 2025 r. Generali zmniejszy emisję dwutlenku węgla dla portfela korporacyjnego (obligacje korporacyjne, akcje notowane na giełdzie) o 25% i dostosuje portfel nieruchomości do ścieżki 1,5°C.

Underwriting

Nowe cele obejmują:

  • Zmniejszenie obecnej minimalnej ekspozycji na sektor węgla energetycznego, w celu osiągnięcia zerowej ekspozycji do 2030 r. w krajach OECD i 2038 r. w pozostałych krajach świata;
  • Kontynuacja zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności polegajacej na wydobyciu ropy naftowej i gazu. Obejmuje to zobowiązanie do zaprzestania ubezpieczania ryzyk związanych z poszukiwaniem i produkcją paliw kopalnych z piasków bitumicznych, ze złóż łupkowych (ropa i gaz) lub wydobywanych w strefie arktycznej, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Zaangażowanie interesariuszy i poparcie dla „sprawiedliwej transformacji

Nowe cele obejmują:

  • Zobowiązanie do zaangażowania interesariuszy w tworzenie przyszłości opartej na zerowej emisji netto i wspieranie ‘sprawiedliwej transformacji’. Z tego powodu Generali zamierza do 2025 r. zaangażować co najmniej 20 przedsiębiorstw z portfela inwestycyjnego Grupy, które emitują duże ilości dwutlenku węgla, w celu osiągnięcia realnych efektów.

Dekarbonizacja operacji Grupy

Nowe cele obejmują:

  • Ambicję, by nie mieć negatywnego wpływu na środowisko w 2040 r,. z pośrednim celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2023 r.;
  • Do 2025 rredukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z biurami, centrami danych i flotą samochodów służbowych o co najmniej 25% w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r., oparta na podstawach naukowych;
  • Zakup energii w 100% ze źródeł odnawialnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe oraz dalsze zobowiązanie do inwestowania w efektywność energetyczną.
Źródło: Generali