Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Grupa BEST zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności od Banku BPH. Za portfel o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł zapłaci 14,3 mln zł.

Nabywany pakiet obejmuje około 3100 wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów detalicznych. Wierzytelności te trafią do funduszu BEST II NSFIZ, w 100% kontrolowanego przez BEST.

Zakup portfela wierzytelności od Banku BPH to kolejna transakcja Grupy BEST w ostatnich dniach. Na początku czerwca fundusz BEST I NSFIZ za 45 mln zł kupił od Sygma Banku portfel o wartości nominalnej około 290 mln zł.

Źródło: BEST S.A.