GPW przejmie Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

GPW przejmie Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała memorandum z Central Bank of Armenia (CBoA), w którym zadeklarowano wolę sfinalizowania transakcji nabycia przez GPW 65,03% akcji w Armenia Securities Exchange (AMX).

„Strony memorandum zadeklarowały, że w czerwcu 2022 r. zawrą następujące umowy związane z transakcją:
– share purchase agreement (umowa nabycia akcji) pomiędzy GPW jako kupującym, a CBoA jako sprzedającym akcje AMX.
– shareholders’ agreement (umowa wspólników) pomiędzy GPW, CBoA oraz AMX” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu zarząd oraz rada nadzorcza GPW udzieliły warunkowej zgody na nabycie 65,03% udziałów Armenia Securities Exchange. Jak wówczas podano, GPW nabędzie 967 akcji zwykłych AMX, co da jej 65,03% udziału w kapitale, za cenę 826 297 550 AMD (według kursu średniego drama (AMD) z dnia 4 maja 2022 r., czyli 8 425 589,37 zł.

Czytaj także: GPW nawiązała współpracę z M-DAQ w pilotażowym projekcie wielowalutowego notowania akcji >>>

Sprzedawca, czyli Centralny Bank Armenii (CBoA), obecnie posiada 90,05% udziału w kapitale zakładowym AMX.

W wyniku przeprowadzonej transakcji struktura własnościowa AMX będzie prezentować się następująco:

– AMX: 148 akcji własnych; 9,95% udział w kapitale zakładowym spółki.

– CBoA: 372 akcji; 25,02% udział w kapitale zakładowym spółki.

– GPW: 967 akcji; 65,03% udział w kapitale zakładowym spółki.

GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia

W wyniku transakcji GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (CDA) – centralnym depozytem papierów wartościowych w Armenii – w którym AMX posiada obecnie 100% udziału w kapitale zakładowym.

Jak podano we wrześniu 2020 r., wstępna niewiążąca wycena 100% udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł.

Prezes GPW o przejęciu AMX: chcemy przenieść polskie doświadczenia na Kaukaz

GPW chce w ramach przejęcia Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (AMX) przenieść doświadczenia polskiego rynku kapitałowego na grunt południowego Kaukazu, poinformował prezes Marek Dietl.

„Przejmujemy nie tylko 65% udziałów, ale przede wszystkim przejmujemy pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy. Naszym głównym celem jest przeniesienie doświadczeń z tych 30 lat polskiego rynku kapitałowego na grunt ormiański, a szerzej – na grunt południowego Kaukazu, bo Armenia odgrywa niezwykle ważną rolę jako państwo pomiędzy różnymi przepływami kapitałowymi tego regionu – chociażby siedziba Federacji Giełd Euroazjatyckich jest w Erywaniu” – powiedział Dietl, cytowany w komunikacie.

Parafowanie umowy odbyło się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w obecności prezydenta Andrzeja Dudy oraz Wahagna Chaczaturiana, prezydenta Republiki Armenii.

„Cieszę się ogromnie z porozumienia, które zostało zawarte, z tej kooperacji, która teraz będzie miała miejsce. To są pierwsze zmaterializowane efekty tego, co dzieje się tu, w Davos, tego w jaki sposób Polska jest tu promowana” – powiedział Duda.

Armeńska Giełda Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) jest jedynym podmiotem prowadzącym regulowany rynek papierów wartościowych w Armenii. W ramach zintegrowanej oferty giełdowej AMX zapewnia pełen pakiet usług, w tym notowania, obroty, rozliczenia, usługi informacyjne oraz rozwiązania dla rynków alternatywnych. AMX udostępnia inwestorom szeroką gamę produktów inwestycyjnych z zachowaniem maksymalnej przejrzystości w połączeniu ze sprawną i efektywną realizacją i rozliczaniem transakcji. Jako 100% udziałowiec Centralnego Depozytu Armenii, AMX zapewnia również zintegrowane rozwiązania rozrachunkowe dla klientów – w tym zarówno rezydentów jak i nierezydentów, wykorzystując międzynarodową sieć rozrachunkową centralnego depozytu i relacje z globalnymi depozytariuszami. Grupa AMX odgrywa kluczową rolę w armeńskim systemie finansowym.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW, ISBnews