GPW Benchmark przestanie publikować Indeks WIG-ESG z powodu braku zainteresowania rynku

GPW Benchmark przestanie publikować Indeks WIG-ESG z powodu braku zainteresowania rynku
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących zmian w metodzie opracowywania Indeksów Giełdowych oraz o planowanym zaprzestaniu opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG.

GPW Benchmark zaprasza uczestników rynku kapitałowego do zapoznania się z dokumentem konsultacyjnym i do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących proponowanych zmian w metodzie opracowywania wskaźników referencyjnych wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych” – czytamy w komunikacie.

„Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, iż zgodnie z przyjętą przez administratora klasyfikacją, dwie z proponowanych w Dokumencie Konsultacyjnym zmian to istotne zmiany metody i w związku z tym podlegające obowiązkowym konsultacjom publicznym. Za istotne zmiany metody uznaje się:

* zmianę zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje;

* zmianę zasad kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR podczas rewizji okresowych” – czytamy również.

WIGtech i WIG-ESG

Po sesji giełdowej dnia 21 czerwca 2024 r. administrator zaprzestanie publikowania Indeksu WIGtech (w formule cenowej). Publikacja indeksu WIGtechTR w wersji dochodowej będzie kontynuowana zgodnie z wynikami konsultacji publicznych, przy czym zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR będą standardem kwalifikacji dla innych indeksów typu sektorowego w przypadku ich powołania przez administratora.

GPW Benchmark informuje również, że po sesji giełdowej dnia 28 czerwca 2024 r. zaprzestanie publikowania Indeksu WIG-ESG w związku z brakiem zainteresowania rynkowego tym indeksem po wskazanej powyżej dacie zaprzestania opracowywania tego indeksu. Zapewnia jednak, że będzie czynił starania odnośnie wprowadzenia produktów uwzględniających czynniki ESG i cele transformacji energetycznej.

„Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych zmian trwają do 10 marca 2024  r. Podsumowanie konsultacji publicznych zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu i przyjęcia wyników przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego” -podsumowano.

Źródło: GPW Benchmark