Gospodarka nie zwalnia tempa w 2018 roku: wysoki PKB i świetne dane z rynku pracy

Gospodarka nie zwalnia tempa w 2018 roku: wysoki PKB i świetne dane z rynku pracy
Fot. PIxabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Miniony rok był niewątpliwie udany dla polskiej gospodarki, która w pierwszym miesiącu 2018 r. pokazała, że nie zamierza zbaczać z wcześniej obranego kursu. Styczeń 2018 r. przyniósł bardzo dobre dane makroekonomiczne, które mimo znaczących dynamik i tak w większości przebijały oczekiwania rynkowe. Najlepszym przykładem mogą być wstępne dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która wzrosła o niemal 35 proc. r/r, przewyższając tym samym konsensus rynkowy o ponad 17 pkt. proc.

Gospodarka nie zwalnia tempa w 2018 roku: wysoki #PKB i świetne dane z rynku pracy

Wstępny odczyt produkcji przemysłowej (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w styczniu 2018 r. odnotował 8,6 proc. wzrost w skali roku, co było o 0,6 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Z kolei po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dynamika wyniosła 6,2 proc. r/r. Wzrost (niewyrównany sezonowo) odnotowano w 30 z 34 sektorów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (22,9 proc.). Największy spadek miał z kolei miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-20,5 proc. r/r).

Rewelacyjne, wstępne dane napłynęły z budownictwa. Tempo produkcji budowlano-montażowej (wyrażone w cenach stałych, niewyrównane sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 34,7 proc. w skali roku, co przebiło oczekiwania rynkowe aż o 17,1 pkt. proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęło wartość +30,7 proc. w skali roku.

Wzrost na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny z początkiem 2018 r. zmienił klasyfikację mieszkań indywidualnych. Część mieszkań, które dotychczas znajdowały się w kategorii „indywidualne” jest uwzględnianych od początku roku w kategorii „przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”. Niestety, GUS nie przedstawił pełnych, skorygowanych danych historycznych. Aby zachować podglądowy obraz rynku postanowiliśmy porównywać zbiorcze dane dot. budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, wierząc że zmiana klasyfikacji mieszkań nie ma wpływu na sumę tych dwóch kategorii. Dane sumaryczne będziemy porównywali z danymi sumarycznymi pochodzącymi z publikacji ubiegłorocznych. I tak, w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania obserwowaliśmy 5 proc. spadek r/r. Z kolei dla danych dot. rozpoczętych budów i otrzymanych pozwoleń/zgłoszonych projektów obserwowaliśmy odpowiednio 27 i 38 proc. wzrosty, co świadczy o bardzo mocnym początku 2018 r., mimo iż ubiegły rok był rekordowy dla rynku mieszkaniowego.

W styczniu 2018 r. rynek pracy utrzymał mocne tempo wzrostu z poprzedniego roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 186,6 tys. osób, co oznacza wzrost o 3,8 proc. w skali roku (o 0,4 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych). Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 588,58 zł miesięcznie, tj. o 7,3 proc. r/r (również o 0,4 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych).

Rok rozpoczął się pozytywnie dla sprzedaży detalicznej

Wstępne dane dotyczące inflacji CPI (bazujące na strukturze wydatków gospodarstw domowych z 2016 r., dane bazujące na strukturze wydatków gospodarstw domowych z 2017 r. zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r.) za styczeń 2018 r. przedstawiają wzrost na poziomie 1,9 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi). Największy wzrost cen miał miejsce w przypadku żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych (+4,1 proc. r/r oraz +1,1 proc. m/m). Z kolei największy spadek ponownie zanotowały ceny odzieży i obuwia (-4,3 proc. r/r oraz -3,8 proc. m/m).

Rok rozpoczął się pozytywnie także dla sprzedaży detalicznej. W styczniu 2018 r. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 7,7 proc. r/r. Sprzedaż nie rosła jedynie w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”, gdzie zanotowała symboliczny (-0,1 pkt. proc. r/r) spadek. Spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w podmiotach sprzedających pojazdy samochodowe, motocykle, części (+17,9 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, roczna dynamika za styczeń 2018 r. wyniosła +8,2 proc. tj. o 0,9 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych.

W połowie lutego poznaliśmy szybki szacunek PKB za 4. kwartał 2017 r. Odczyt niewyrównany sezonowo był wyższy o 5,1 proc. r/r (o 0,1 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych), a z kolei PKB wyrównany sezonowo wyniósł +4,3 proc. r/r.

Źródło: Piotr Ludwiczak, Michael/Ström Dom Maklerski