Gorący debiut giełdowy dewelopera

Gorący debiut giełdowy dewelopera
Murapol - debiut na GPW. Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dzisiaj ( 15.12.2023.) zadebiutowały na GPW akcje spółki MURAPOL S.A.. Jest to 413. spółka notowana na Głównym Rynku oraz 10. debiut na tym rynku w obecnym roku.

Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 13,64% i wyniósł 37,5 zł.

Stopa redukcji zapisów na akcje Murapolu złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 84,63 proc .- poinformował Murapol w komunikacie.

W ramach oferty przyjęto 3.830 zapisów w kategorii inwestorów indywidualnych. W ramach oferty przyjęto 112 zapisów w kategorii inwestorów instytucjonalnych, uwzględniając subfundusze oraz zapisy złożone przez menedżerów oferty działających na rachunek inwestorów instytucjonalnych, których akcje oferowane rozliczone zostały w ramach prefundingu bądź opcji nadprzydziału.

Cena akcji Murapolu w ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł za sztukę. Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego spółki.


Łączna wartość oferty wyniosła 403,92 mln zł. Wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja Murapolu wyniesie około 1,35 mld zł.

Wcześniej cena maksymalna akcji Murapolu na potrzeby book-buildingu została ustalona na 35 zł.

Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.

Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostało 855.000 akcji, tj. około 7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie uczestniczyli również zarząd oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej Murapolu.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews