Fuzje i przejęcia w bankowości spółdzielczej: KRAJOBRAZ po konsolidacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mija 15 lat od czasu, kiedy pierwszy bank spółdzielczy został przejęty przez inny bank. W latach 1994-2008 liczba BS-ów zmniejszyła się z 1612 do 579, co było wynikiem 907 fuzji z bankami spółdzielczymi i 47 przejęć przez banki komercyjne oraz ogłoszenia przez sądy upadłości 132 banków.

Dr Urszula Mleczko

Kiedy na początku procesu transformacji gospodarczej, w latach 1993-1994 spółdzielczy sektor bankowy odnotował straty, niezbędne było wdrożenie działań restrukturyzacyjnych. Gdy w sierpniu 1998 r. KNB wydała uchwałę nr 9 w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia BS-ów w kapitał założycielski, rozpoczął się nowy etap konsolidacji. Banki na mocy zapisów ustawowych musiały osiągać kolejne progi kapitałowe. Do końca 2007 r. miały one obowiązek posiadać 1 mln euro. Za wyjątkiem dwóch banków, które połączyły się na dzień 1 stycznia 2008 r., wszystkie spełniły ten próg. Obecny kryzys i znaczne osłabienie się złotówki do euro spowodowały, że ponownie powrócił niepokój o wysokość funduszy własnych.

Gdyby nie odważne decyzje

Liczba połączeń w poszczególnych latach była zdeterminowana z jednej strony koniecznością „ratowania” banków, które znalazły się w trudnej sytuacji, z drugiej zaś dostosowaniem wielkości posiadanych funduszy własnych do wyznaczonych przez regulatora progów kapitałowych. Analiza danych wskazuje jednoznacznie, że spółdzielcy wykazali się dużą odpowiedzialnością, podejmując decyzję o przejęciu banków w złej kondycji. W ten sposób 222 banki spółdzielcze, zostały przejęte i do dzisiaj funkcjonują z dużym powodzeniem jako placówki bankowe.

Gdyby nie odważne decyzje spółdzielców liczba upadłości banków byłaby znacznie większa. Z perspektywy lat można stwierdzić, że ta forma konsolidacji BS-ów pozwoliła na utrzymanie liczby ich placówek, zachowanie dostępu do usług dla klientów, a w konsekwencji przyczyniła się do rozwoju i umocnienia pozycji tych banków w całym systemie.

Jednak procesy fuzji i przejęć nie były realizowane przez wszystkie banki spółdzielcze. Na koniec 2008 r. w całej grupie 579 banków, procesy te dotyczyły 351 BS-ów. Znaczna część banków zdecydowała się na przyłączenie więcej niż jednego BS-u. W tej grupie są również i takie banki spółdzielcze, które podjęł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI