Fundusze własne banków spółdzielczych: Reguła Pareto

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Na 80 proc. banków spółdzielczych przypada 54,4 proc. funduszy własnych sektora, zaś wskaźnik koncentracji wynosi 0,35. Jest to skutek intensywnych łączeń banków w latach ubiegłych.

Zasada Pareto, która powszechnie sprawdza się w praktyce gospodarczej, mówi iż w zbiorowości niejednorodnej 20 proc. jednostek reprezentuje 80 proc. skumulowanej wartości cechy służącej jako kryterium klasyfikacji. Gdyby banki spółdzielcze miały spełniać tę regułę wówczas na 80 proc. banków przypadałoby ok. 20 proc. funduszy własnych, zaś wskaźnik koncentracji wynosiłby ok. 0,60.

Ryzyko płynności

Z powodu niskiej wartości złotego wobec euro niektóre BS-y mają kapitały własne poniżej wymaganego prawem minimum. Pod koniec kwietnia br. banków niespełniających normatywnego progu 1 mln euro było mniej niż 40. Z danych nadzoru wynika jednak, że współczynniki wypłacalności tych banków przekraczają ustawowe 8-proc. minimum i wynoszą od 9,8 proc. do 63,3 proc.

Dr Andrzej Stopczyński, dyrektor zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego w UKNF podczas niedawnej konferencji BFG i FRBS w Rawie Mazowieckiej potwierdził, że na sposób funkcjonowania BS-ów w największym stopniu oddziaływają normy dotyczące funduszy własnych, zwłaszcza w kontekście gwałtownych zmian kursu złotego w stosunku do euro. Istotne znaczenie mają też normy płynności określone w uchwale nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r.

W sektorze BS-ów podstawowym źródłem ryzyka płynności jest wzrost niedopasowania aktywów i pasywów, szczególnie w krótkich terminach (do 6 miesięcy). Mimo jednak spadku zaufania na rynku międzybankowym, banki spółdzielcze otrzymają środki na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI