Fundusze europejskie: Nowy kredyt technologiczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.05.foto.78.a.150xW ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) właściciele mikro, małych i średnich firm otrzymają wsparcie w wysokości 409,8 mln EUR na sfinansowanie inwestycji związanych z nowymi technologiami.

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z bankami uruchamia obecnie program kredytowania przedsięwzięć technologicznych, w których inwestor uzyska umorzenie zaciągniętego kredytu w wysokości do 75 proc. wypłaconych środków, tj. maksymalnie 4 milionów zł. W odróżnieniu od podobnego produktu, który był finansowany ze środków własnych BGK, tym razem kredytodawcą będą banki. Kredyt technologiczny będzie można zaciągnąć na takich samych zasadach jak zwykłą pożyczkę inwestycyjną, przy zachowaniu limitów wsparcia obowiązujących w programach pomocowych.

Mechanizm wsparcia

Kredytobiorca otrzyma z banku finansowanie maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe 25 proc. musi stanowić udział własny wnioskodawcy, przy czym może on pochodzić również z zaciągnięcia kredytów bądź z innych działań PO oraz programów pomocy publicznej. Po ukończeniu inwestycji, w momencie komercjalizacji produktu bądź usługi, kredytobiorcy przysługiwać będzie premia technologiczna (do 4 mln zł). Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest możliwe dopiero po wydaniu przez BGK promesy udzielenia wsparcia. Dopuszczalna intensywność wsparcia publicznego w postaci premii technologicznej, zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Polski, wynosi od 50 do 70 proc. dla mikro i małych firm oraz od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw. Limity te uwzględniają wykorzystanie przez przedsiębiorców tzw. bonusów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI