FTBS 2022: Rozwiązania chmurowe na rzecz biznesu

FTBS 2022: Rozwiązania chmurowe na rzecz biznesu
FTBS 2022, panel 1, Fot. Karol Zapała,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej odbywa się po raz pierwszy od dwóch lat w bezpośrednim kontakcie uczestników Forum. Gościny FTBS 2022 udzielił warszawski Airport Hotel Okęcie.

Otwierając w tym roku Forum, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP mówił o obecnych problemach i wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym. Przedstawił najważniejsze dane dotyczące sektora, w tym banków spółdzielczych.

Jak się okazuje tylko 5% klientów otwierających nowe rachunki robi to w bankach spółdzielczych. Dlaczego jest ich tak mało? – zastanawiał się prezes ZBP.

Technologie są dziś tak samo dostępne dla banków spółdzielczych, jak i dla dużych banków komercyjnych

Błażej Mika – wiceprezes zarządu SGB-Banku między innymi mówił o prowadzeniu działalności bankowej w czasach zmienności. Nikt przecież nie przewidział wcześniej ani pandemii, ani wojny w Ukrainie – zauważył reprezentant SGB – Banku.

Jak stwierdził Krzysztof Kokot – wiceprezes zarządu Banku BPS, czasy bankowości lokalnej minęły i banki spółdzielcze mają te same problemy co banki komercyjne. Zapytał, do czego są na potrzebne technologie i dlaczego liczba klientów w bankach spółdzielczych nie spada. Technologie są dziś tak samo dostępne dla banków spółdzielczych, jak i dla dużych banków komercyjnych – stwierdził.

Gość specjalny, Michael Ehrlich, Chief Technology Officer w amerykańskiej firmie IronNet, USA przedstawił prezentację, w której wyjaśnił dlaczego warto pracować wspólnie.

Zwrócił uwagę na znaczenie błyskawicznego analizowania informacji związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystanie zaawansowanej analityki pozwoli na analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym. Przedstawił też schemat odpowiedzi na zagrożenia.

Warto pytać, czy dany incydent jest realnym zagrożeniem, bo ważny jest czas jaki może być poświęcony na przygotowanie właściwej reakcji. Jak stwierdził, ważne jest zbieranie danych o zdarzeniach z zakresu bezpieczeństwa na jednej wspólnej platformie.

Czytaj także: FTBS 2022, razem znaczy bezpieczniej

BLOK I, rozwiązania chmurowe na rzecz biznesu

Transformacja banku do chmury – Standard „PolishCloud 2.0” tak zatytułował swoje wystąpienie Bartłomiej Nocoń – dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

Jak stwierdził ważne jest patrzenie na technologie chmurowe z punktu widzenia biznesowego. Korzystając z chmury można np. testować rozwiązania dla klientów i łatwo się z nich wycofywać – argumentował.

Sektor finansowy w Polsce jest dopiero na etapie rozpoczynania korzystania z rozwiązań chmurowych.

Jak nadgonić stracony czas w stosunku do podmiotów bardziej zaawansowanych w wykorzystaniu chmury obliczeniowej na świecie? Odpowiadając na to pytanie Bartłomiej Nocoń przedstawił to co oferuje standard PolishCloud 2.0.

Jak zauważył standardem wypracowanym przez banki interesują się też branże spoza sektora bankowego. Wspomniał również o inicjatywie sektorowej jaką jest PolishCloud Academy.

Pierwszym krokiem do wdrożenia chmury jest ocena poziomu dojrzałości firmy

Sprawozdawczość zrzeszeniowa w chmurze publicznej – wyzwania i korzyści, to zagadnienia, które przedstawili Bartłomiej Burek – kierownik Zespołu Hurtowni Danych w SGB-Bank i Jarosław Nowakowski – starszy menedżer w Accenture Polska.

Zwrócili oni uwagę na zgodność sprawozdawczości z wymaganiami regulatorów. Przedstawili, jak wygląda efektywność wdrożenia takiego centralnego rozwiązania dla Grupy banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB. W tym przypadku wykorzystano nowoczesne technologie Google Cloud Platform.

Jak chmura zmienia organizację w banku? Na to pytanie odpowiedział Maciej Toroszewski – Advisory & Professional Services Manager w Hewlett Packard Enterprise.

HPE podkreśla konieczność ewolucji modelu biznesowego. Tak można najwięcej zyskać wdrażając rozwiązania chmurowe. Zaprezentował ośmioelementową platformę wdrożeniową HPE. Jak podkreślił, ważnym elementem wdrożenia są ludzie. Aby projekt się udał trzeba ich do niego skutecznie przekonać.

W jego opinii pierwszym krokiem do wdrożenia chmury jest ocena poziomu dojrzałości firmy.

Czytaj także: FTBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych i firm obsługujących sektor spółdzielczy

Panel dyskusyjny – banki w chmurze

Panel dyskusyjny moderował Bartłomiej Nocoń, a uczestniczyli w nim: Piotr Mazur – dyrektor Departamentu Informatyki w SGB-Bank, Paweł Gula – prezes Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych, Maciej Szkopek – dyrektor Accenture Polska; partner projektu SGB-Banku, Łukasz Kotlarz – dyrektor zespołu Technologii w Nicolaus Bank w Toruniu oraz mec. Szymon Ciach z Kancelarii Prawnej Kochański & Partners.

Łukasz Kotlarz potwierdził, że Nicolaus Bank to pierwszy polski bank w chmurze. Najważniejsze jest, żeby działać. Bank rozpoczął swoją drogę do chmury jeszcze przed wybuchem pandemii. Jak stwierdził świat zmierza do struktury mikroserwisowej. W jego opinii pracownicy banku powinni też odczuć korzyści z wdrożenia chmurowego. Wspomniał o niskim koszcie wejścia w technologie chmurowe.

Jak stwierdził Piotr Mazur, trzeba patrzeć na świat i banki, które są już w chmurze. Chmura pozwala szybciej wdrażać nowe usługi. Wdrożenie rozwiązań chmurowych wymaga zmiany procesów, struktur i kompetencji zespołów – przekonywał.

W jego opinii backup w chmurze w kontekście wojny w Ukrainie nabrał szczególnego znaczenia. Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to trzeba stwierdzić, że chmura jest bezpieczna, ale trzeba przestrzegać tego, co mówi dostawca i co znajduje się w komunikacie chmurowym KNF -zauważył Piotr Mazur i podkreślił, że cała komunikacja do chmury i z chmury jest szyfrowana.

Paweł Gula mówił, że chmura zapewnia bankom bezpieczeństwo. Problemy związane z zakupami, kosztami itp., chmura rozwiązuje przy testowaniu nowych rozwiązań.

Nie każda transformacja cyfrowa kończy się sukcesem

Maciej Szkopek nie widzi różnic pomiędzy dużym bankiem i zrzeszeniem przy wykorzystaniu technologii chmurowej. Zrzeszenia powinny działać centralnie. Różnicą jest konieczność separacji pomiędzy danymi poszczególnych banków spółdzielczych.

Korzyścią tego typu rozwiązań jest płacenie tylko za wykorzystywane usługi.

Accenture do chmury wszedł do chmury siedem lat temu. Bezpieczeństwo (całość) jest zarządzane centralnie. Jak zauważył wcześniej, przed przejściem do chmury, testowanie rozwiązań było trudniejsze i bardziej czasochłonne.

W ocenie mec. Szymona Ciacha tzw. komunikat chmurowy UKNF wiele wyjaśnił, ale też wiele zaciemnił. Czy zawsze trzeba wchodzić na ścieżkę compliance? To jedno z pytań, które w tym kontekście się pojawiają.

Moc cyfrowej transformacji dla banków spółdzielczych przedstawili: Serhij Fuks – prezes zarządu AMA Institute oraz Mariusz Szeksztełło – z-ca dyrektora Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie Aplitt.

Jak stwierdzono, nie każda transformacja cyfrowa kończy się sukcesem. Prelegenci mówili też o problemach związanych z transformacją. W ich opinio nie ma „magicznej różdżki”, która rozwiąże wszystkie problemy organizacji. Eksperci przedstawili architekturę transformacji cyfrowej.

Czytaj także: FTBS 2022, banki spółdzielcze w świecie ESG

Źródło: aleBank.pl