Forum Usług Płatniczych – już 14 mln Polaków korzysta tylko z bankowości mobilnej

Forum Usług Płatniczych – już 14 mln Polaków korzysta tylko z bankowości mobilnej
Sebastian Bogdan, Fot. M. Wagner,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich oraz Sebastian Bogdan, dyrektor Departamentu Bankowości Równoległej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego otwierając Forum Usług Płatniczych mówili o rosnącym znaczeniu usług płatniczych i o potrzebie znalezienia punktu równowagi pomiędzy rozwojem technologicznym a bezpieczeństwem transakcji płatniczych.

Dzisiejsza (11.10.2023) konferencja jest poświęcona rozmowom o skutecznym, efektywnym i bezpiecznym rynku usług płatniczych – powiedziała Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich otwierając Forum Usług Płatniczych.

W swoim wystąpieniu mówiła, że w roku 2022, w stosunku do roku 2021 o 30 procent wzrosła liczba transakcji płatniczych, a ich wartości o blisko 40%.

Na koniec 2022 r. udział liczby detalicznych płatności gotówkowych w POS stanowił 38%, a bezgotówkowych już 62%. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano trzykrotny wzrost liczby transakcji mobilnych.

Z bankowości wyłącznie mobilnej korzystało na koniec ostatniego kwartału 14 mln osób. Zwróciła uwagę na wzrost popularności e-commerce w ciągu ostatnich dziesięciu lat, z 47% osób, które kupują w sieci do 87%.

Wskazała na fakt, że karty plastikowe są wypierane przez aplikacje mobilne. Innym zjawiskiem jest wychodzenie w znacznym stopniu usług płatniczych poza sektor bankowy, do innych podmiotów.

Zwróciła uwagę, że w przygotowywanych regulacjach unijnych rośnie ochrona konsumentów, a nie dostawców usług płatniczych.

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych o analizie behawioralnej>>>

Po pierwsze bezpieczeństwo transakcji

Sebastian Bogdan, dyrektor Departamentu Bankowości Równoległej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszych słowach swojego wystąpienia stwierdził, że z punktu widzenia KNF najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa usług płatniczych.

Jak zauważył, innowacyjność ułatwia korzystanie klientom z usług płatniczych, ale też tworzy nowe ryzyka. Postawił pytanie gdzie jest granica, do której instytucja płatnicza może obdarzyć klienta swoim zaufaniem.

Stwierdził, że KNF skłania się do jednolitej koncepcji autoryzacji transakcji. Urząd jest również za tym, aby instytucja płatnicza miała 10 dni na odniesienie się do zastrzeżeń klienta kwestionującego daną transakcję.

Zauważył, że wraz z rozwojem usług płatniczych odpowiedzialność za działania klienta jest przesuwana z klientów na instytucje płatnicze. Podkreślił jednak rolę edukacji klientów. Powinna ona zmuszać klienta do refleksji przy korzystania z usług płatniczych.

Z drugiej strony skala przestępstw rośnie. Jak stwierdził – nad manipulacją psychologiczną nie da się zapanować edukacją. Jego zdaniem priorytetem powinno być bezpieczeństwo, a nie atrakcyjność i łatwość dokonywania transakcji. Takie stanowisko może nie do końca podobać się dostawcom usług płatniczych.

Jak zaznaczył KNF jest otwarty na dyskusję. „Chcemy wypracować standard, który spowoduje, że polski rynek nadal będzie światowym liderem pod względem usług płatniczych” – powiedział na koniec swojego wystąpienia Sebastian Bogdan.

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych: płatności wygodne i bezpieczne>>>

Źródło: BANK.pl