Forum Usług Płatniczych: edukacja i cyberbezpieczeństwo

Forum Usług Płatniczych: edukacja i cyberbezpieczeństwo
Paweł Jaroszek, Forum Usług Płatniczych 2022, fot. M. Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Edukacja a rozwój płatności" ‒ pod takim tytułem odbyła się III sesja Forum Usług Płatniczych.

Paweł Jaroszek, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił udział ZUS w rozpowszechnianiu rozliczeń bezgotówkowych.

Jak stwierdził, ZUS zajmuje się nie tylko działaniami kojarzonymi bezpośrednio z obsługą ubezpieczeń społecznych, ale też edukacją, a nawet pomocą humanitarną. Poinformował, że Zakład podpisał z UNICEF umowę o przekazaniu 20 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy.

Rośnie liczba beneficjentów ZUS posiadających rachunek bankowy

W tym roku ZUS zbierze 360 mld zł składek, co pokazuje skalę działania instytucji. ZUS zaczął wprowadzać zmiany i usprawnienia od siebie, a E-Składka to najlepsze cyfrowe wdrożenie w sektorze publicznym.

Ubankowienie świadczeniobiorców początkowo było na poziomie czterdziestu kilku procent. Obecnie trwa napływ beneficjentów, którzy już są wyedukowani cyfrowo, co nie oznacza jednak, że edukacja podopiecznych ZUS nie jest konieczna.

ZUS prowadzi wspólnie z sektorem bankowym i instytucjami okołobankowymi, takimi jak Fundacja Polska Bezgotówkowa, akcje edukacyjne m.in. „Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo”.

Obecnie ubankowieni klienci Zakładu stanowią już 76,3% świadczeniobiorców.

Jak zauważa Paweł Jaroszek, można ten udział jeszcze zwiększyć o kilka lub kilkanaście punktów procentowych.

Jednak znaczna część świadczeniobiorców to osoby w podeszłym wieku, dla których liczy się kontakt z drugim człowiekiem, boją się technologii (to można zmienić w trakcie edukacji).

Zwrócił uwagę, że część osób chce otrzymywać środki bezpośrednio, bo jak trafią na rachunek bankowy, to może zająć je komornik.

ZUS realizował również obsługę kolejnych Tarcz, a także obsługę bonu turystycznego.

Nie do końca odpowiedzialni klienci banków

Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa przedstawił Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Omówił wnioski wynikające z cyklicznego badania przeprowadzanego przez WIB, w którym sami konsumenci oceniali, czy uważają się za osoby wyedukowane i cyberbezpieczne.

Wiceprezes WIB stwierdził na podstawie badań, że wzrasta zaufanie do sektora bankowego, do banków jako liderów cyberbezpieczeństwa.

Dopiero na kolejnych pozycjach respondenci wymieniali firmy technologiczne i służby mundurowe.

Jak się okazuje, klienci byliby nawet gotowi ponieść dodatkowe opłaty, jeśli byłyby one przeznaczone na ulepszenie infrastruktury i dostarczanie jeszcze bezpieczniejszych rozwiązań.

Polacy wskazują, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi przede wszystkim bank. Może to trochę niepokoić, bo klienci nie postrzegają samych siebie jako ważnego elementu w procesie bezpiecznego przeprowadzania płatności.

Mało uwagi przykładają do konieczności zainstalowania programu antywirusowego lub korzystania tylko i wyłącznie z autoryzowanych sklepów. Dlatego te obszary powinny być obiektem działań edukacyjnych kierowanych do klientów sektora bankowego.

Doświadczenie BNP Paribas w edukacji cyfrowej klientów

„Cyberbezpieczeństwo – misja edukacja w świecie płatności”, tak zatytułowali swoje wystąpienie Marlena Gębala, Senior Security Analist (CSIRT – Digital Fraud) i Paweł Jaskulski, Product Owner, Lead Security Officer (CSIRT – Digital Fraud) w BNP Paribas Bank Polska.

Klienci już nie boją się korzystać z bankowości internetowej, wykonują też przelewy wysokokwotowe i korzystają z nowoczesnych metod płatniczych. Takie płatności wykonują osoby o różnym poziomie kompetencji technologicznych i rozumienia bezpieczeństwa.

Trzeba to im ułatwiać, przełamując bariery psychologiczne, strach i lęk oraz mówić o tym, że można z nich korzystać bezpiecznie. Jednak, jeśli płatności są coraz częstsze, to ich wykonywanie przechodzi w sferę czynności automatycznych. Tu pojawia się przestrzeń dla przestępców korzystających z socjotechniki.

W komunikatach kierowanych do klientów ważne jest używanie prostego języka i nie powinno być ich zbyt wiele. Mechanizmy socjotechniczne mogą być wykorzystywane w kampaniach dotyczących bezpieczeństwa skierowanych do klientów banków.

Kampanie takie należy przygotowywać tak jak marketingowe, żeby były atrakcyjne i ciekawe dla odbiorców. Przedstawiono też uwagi z wdrażania w Banku platformy wykorzystującej biometrię behawioralną.

Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP podsumowując Forum przypomniał, że przy NBP działa grupa ds. bezpieczeństwa płatności detalicznych. Sektor bankowy jest w niej reprezentowany.

Źródło: aleBank.pl