Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Jak nowe technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym?

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Jak nowe technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym?
Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich otworzył Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już po raz dziesiąty przedstawiciele banków spółdzielczych, dostawców usług IT dla sektora bankowego oraz administracji publicznej dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach związanych z elektronizacją polskiej bankowości lokalnej. Rozpoczęło się kolejne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

#Banki nie konkurują już tylko między sobą. Pojawiły się #fintechy. Zmieniają się też klienci, którzy oczekują dostępu do technologii mobilnych #technologie #ForumTechnologiiBS #CPBiI #ZBP #MiesięcznikNBS #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze

Otwierając konferencję Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podziękował członkom rady programowej za przygotowanie merytoryczne programu, który odpowiada na aktualne oczekiwania przedstawicieli banków. Wspomniał o wyspowym charakterze systemów użytkowanych w bankach i konieczności jednolitego oddziaływania banków spółdzielczych na rynek. Na pewno konieczne jest unowocześnianie struktury naszej bankowości spółdzielczej.

Włodzimierz Kiciński na FTBS

Włodzimierz Kiciński na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich przedstawił obecną sytuację całego sektora bankowego w Polsce. Dziś ubankowienie mamy poziomie 85%. Jednak obserwuje się wolniejszy wzrost kredytów dla gospodarki w stosunku do tempa jej rozwoju oraz spadek zwrotu z aktywów i kapitałów banków. Na Zachodzie zmodernizowano i zrestrukturyzowano banki po okresie kryzysu i dzięki temu są dziś bardziej efektywne. W Polsce zdarza się ograniczanie zdolności banków do organicznego rozwoju.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Nowoczesne technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych

Prezes ZBP wspomniał o zawiązaniu się Konwentu Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. W strukturze dochodów banków spółdzielczych 60%, lub nawet więcej, stanowią dochody odsetkowe, co nie jest zdrową sytuacją. Zwrócił też uwagę na poprawę wizerunku całej bankowości w Polsce, ale i na zjawisko przejmowania klientów banków spółdzielczych przez banki komercyjne. Podkreślił wagę bezpieczeństwa i możliwego wzrostu liczby ataków skierowanych na banki spółdzielcze.

Krzysztof Pietraszkiewicz na FTBS

Krzysztof Pietraszkiewicz na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Technologie informatyczne w bankach spółdzielczych

W kolejnej części Forum prelegenci zastanawiali się nad wizją rozwoju technologii informatycznych w bankowości spółdzielczej. O tym, jak mogą one pomóc bankom spółdzielczym mówił Karol Mazurek, managing director, Financial Services w firmie Accenture. Banki nie konkurują już tylko między sobą. Pojawiły się bowiem fintechy. Zmieniają się też klienci, którzy oczekują dostępu np. do technologii mobilnych. Przy tym są oni coraz mniej lojalni.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Regulacje: potężne koszty, a może nowe szanse?

Prelegent wspomniał również o kosztach zaspokajania wymagań regulacyjnych, z czym problemy mają także duże banki komercyjne. Dlatego też trzeba zadbać o to, żeby organizacja działała sprawnie i tanio. Pokazał przykład jak elastyczne zarządzanie tabelą opłat i prowizji, w którym to klienci decydowali z czego chcą korzystać i za co płacić, wpłynęła na ich zadowolenie, a także przełożyła się na wyższy zysk banku.

Karol Mazurek na FTBS

Karol Mazurek na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB Banku S.A., do wizji i strategii trzeba dodać konkretne działania. Dziś ważne są wszystkie elementy, takie jak: maszyny i roboty, procedury i procesy oraz ludzie. Trzeba stosować nowoczesne zwinne metodologie, żeby szybko realizować zaplanowane rozwiązania. Wspomniał też o rozwoju sztucznej inteligencji oraz Centrum Usług Wspólnych SGB. Przedstawił usługi, jakie udostępnia zrzeszenie, w tym szybką platformę komunikacyjną np. z dostępnością na każdym urządzeniu i z komunikacją dwustronną. Jest też dostępny system wsparcia procesu kredytowego.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Znamy laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Ziemowit Stempin na FTB

Ziemowit Stempin na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Z kolei Dariusz Olkiewicz, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przedstawił strategię biznesową zrzeszenia BPS, w tym rozwój wspólnej informatyki zrzeszeniowej. Ważna jest pełna zgodność regulacyjna, a jednym z głównych celów jest optymalizacja kosztów. Wdrażanie nowych skomplikowanych systemów IT jest dużym problemem, aby proces ten ułatwić niezbędna jest zmiana podejścia pracowników do nowych technologii. BPS nie ma jeszcze wspólnego systemu, ale trwają prace nad nim. Razem trzeba np. wchodzić do systemu blik, bo to pozwoli uzyskać atrakcyjne warunki finansowe, a to dzięki rozłożeniu kosztów stałych na wiele podmiotów. Jak stwierdził, takim wdrożeniem jest zainteresowanych już ok. 60 banków. W zrzeszeniu BPS od roku działa wspólny intranet, jest rozwijane forum dyskusyjne, serwis kursów walut, tworzona jest także nowa strona internetowa dla banków spółdzielczych.

Dariusz Olkiewicz na FTBS

Dariusz Olkiewicz na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Gościem specjalnym tegorocznego forum był Juergen Hess, Vertriebsdirektion Verbund und Marktkunden, Fiducia & GAD IT AG który przedstawił prezentację zatytułowaną „Why IT and cooperative banks have a special relationship (Dlaczego IT i banki spółdzielcze to szczególny związek)”. Mówił o doświadczeniach związanych ze wspólnym centrum usług dla bankowości spółdzielczej w Niemczech. Obecnie banki spółdzielcze mają jedno centrum danych rozmieszczone w pięciu lokacjach. W 1998 r. było sześciu dostawców systemów IT dla banków spółdzielczych. Dziś jest jeden, co dało oszczędności w IT na poziomie 68%. Banki obsługują dwa zakłady, w których są np. drukarnie. Wykorzystuje się też efektywnie technologie chmurowe i buduje wspólne bazy danych. Dziś za drogie jest bowiem budowanie systemu tylko dla jednego użytkownika.

Juergen Hess na FTBS

Juergen Hess na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji