FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021: Bankowość spółdzielcza wobec zdalnych wyzwań technologicznych

FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021:  Bankowość spółdzielcza wobec zdalnych wyzwań technologicznych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W trakcie tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej szeroko omawiane będą zmiany, jakie zachodziły w obszarze technologii w okresie pandemii.

Co czeka sektor bankowości spółdzielczej? Jaką rolę odegra technologia? Jak wykorzystać doświadczenia z ostatniego roku? Jaką obrać strategię dalszego działania? Jak zmiany zachodzące w okresie pandemii przyczyniły się do wzrostu nie tylko zagrożeń, ale i szans, które sektor bankowości spółdzielczej winien wykorzystać w rozwijaniu modeli biznesowych oraz technologii? To tylko kilka pytań, odpowiedzi na które poszukamy podczas cyklu trzech spotkań pod wspólnym hasłem: Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.  

Poszczególne sesje tematyczne poświęcone będą rozwiązaniom chmurowym, technologiom wykorzystywanym w sektorze bankowości spółdzielczej, rozwiązaniom bankowości e-commerce, obrotowi bezgotówkowemu, e-zdrowiu, modelom współpracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz rozwijaniu ubezpieczeń.

SESJA I: Rozwiązania chmurowe jako alternatywa dla zmian podejścia w biznesie bankowym.

SESJA II: Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – kryteria wyboru oczekiwanych rozwiązań w sektorze bakowości spółdzielczej.

SESJA III: Rozwój bankowości e-commerce jako oczekiwania klientów w czasach utrzymującej się pandemii?

SESJA IV: Zapewnienie ciągłości działania banku w obszarze cyberbezpieczeństwa w czasach pandemii.

SESJA V: E – zdrowie wyzwanie dla sektora finansowego?

SESJA VI: Proponowane modele współpracy oparte na strategiach bezpiecznego i skutecznego działania w warunkach zdalnego prowadzenia biznesu.

SESJA VII: Rynek ubezpieczeniowy w czasach pandemii.

W trakcie prowadzonych spotkań wspólnie zastanowimy się m.in. nad znaczeniem rozwiązań chmurowych, zaś w debacie z udziałem zaproszonych gości przedstawimy najważniejsze kryteria związane z oczekiwanymi i docelowymi rozwiązaniami IT w obszarze technologii. W kolejnych częściach wydarzenia zwrócimy uwagę na rozwój technologii e-commerce i zastanowimy się, jak wykorzystać te rozwiązania w sektorze bankowości spółdzielczej, ustalimy czym tak naprawdę jest e-zdrowie i co oznacza dziś dla instytucji finansowych. Przyjrzymy się zmieniającym się modelom biznesowym opierającym się na technologiach oraz sprawdzimy jak rozwija się rynek ubezpieczeń w warunkach zdalnych.    

Najbliższe spotkanie już 20 maja 2021 r. Kolejne 27 maja i 10 czerwca 2021 r.

Więcej informacji oraz rejestracja: www.aleBank.pl/FTBS

Zapraszamy!