Sprawdzeni partnerzy, cz.1

Sprawdzeni partnerzy, cz.1
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytucje finansowe są naturalnym partnerem dla sektora samorządowego - przypomniał podczas inauguracji tegorocznej edycji Forum Nowoczesnego Samorządu prezes Związku Banków Polskich dr Krzysztof Pietraszkiewicz. Organizowane przez ZBP i Centrum Prawa Bankowego i Informacji, cykliczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej i sektora bankowego oraz niezależnych ekspertów stanowi doskonałą okazję do refleksji nad dalszą budową potencjału ekonomiczny polskich małych ojczyzn oraz rodzimego sektora finansowego.

Uczestników spotkania przywitał dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP Arkadiusz Lewicki. Wspomniał on, iż tegoroczne obrady będą nie tylko okazją na wymianę doświadczeń podczas sesji plenarnych, podczas drugiego dzień konferencji odbędą się bowiem warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z instrumentami pomocnymi w planowaniu i zarządzaniu finansami. – Na prośbę organizacji samorządowych zostanie też zorganizowane szkolenie na temat nowoczesnych mediów i komunikacji – podkreślił dyrektor KPK.

Następnie głos zabrał dr Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał on, iż cykliczne spotkania samorządowców i bankowców rozpoczęły się kilkanaście lat temu, a jednym z inicjatorów był ówczesny marszałek województwa wielkopolskiego. – Od tej pory współpracujemy bez przerwy. Nie byłoby możliwości zrealizowania wielu projektów inwestycyjnych, gdybyśmy tej współpracy nie podjęli – dodał prezes ZBP. Budowę nowoczesnych i efektywnie działających instytucji samorządowych Krzysztof Pietraszkiewicz określił jako jeden z największych sukcesów 28 lat transformacji ustrojowej w Polsce. Olbrzymi sukces w tym czasie odnotował również sektor bankowy: imponujący wzrost funduszy własnych banków z niespełna 4 mld do 180 mld złotych, uruchomienie akcji kredytowej o łącznej wartości.1 bln 75 mld złotych czy zgromadzenie ponad 1 bln 100 mld z depozytów to wynik bezprecedensowy i imponujący zarazem. Ten optymizm burzy jednakże spowolnienie ulega tempo budowy funduszy własnych polskich banków.

Martwi mnie osobiście fakt, że wskutek nadmiernego obciążenia sektora bankowego spowalnia się budowa funduszy własnych a za tym i zdolność finansowania rozwoju – nadmienił prezes ZBP. Wskazał on również szereg obszarów, w których banki mogą wspierać lokalne społeczności niezależnie od udzielania finansowania. Istotna pomocą dla gmin może buć choćby wykorzystanie baz informacji gospodarczej, prowadzonych przez ZBP oraz CPBiI, w tym przede wszystkim systemu monitorowania wartości nieruchomości na terenie całego kraju – W zarządzaniu informacją o wartości zabezpieczeń do planowania przestrzennego czy wyceny nie musicie ponosić ogromnych kosztów – dodał prezes ZBP. Kooperacja między JST a sektorem finansowym powinna mieć jego zdaniem charakter długofalowy.- Myślmy o tym co będzie za 20, 25 czy 30 lat – dodał dr Pietraszkiewicz.

Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów, w swym wystąpieniu zaznaczyła, iż budowanie partnerstwa i zrozumienia na linii rząd – samorządy -sektor finansowy ma dla rządu znaczenie priorytetowe., w swym wystąpieniu zaznaczyła, iż budowanie partnerstwa i zrozumienia na linii rząd – samorządy – sektor finansowy ma dla rządu znaczenie priorytetowe. – Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za wzrost gospodarczy całej Polski, ale też małych ojczyzn – stwierdziła. Kontynuacja dotychczasowej współpracy będzie oznaczać liczne korzyści dla wszystkich interesariuszy: samorządów, banków, administracji szczebla centralnego ale przede wszystkim Polek i Polaków. Zwracając się do prezesa ZBP, przedstawicielka resortów rozwoju i finansów przypomniała jego zaangażowanie w tworzenie wielu istotnych dla rynku finansowego instytucji jak KIR, BIK, BIG InfoMonitor, Warszawski Instytut Bankowości oraz CPBiI. Wspomniała również zaangażowanie Andrzeja Wolskiego, wiceprezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w działania zbliżające do siebie sektor bankowy i samorządowy. Podobnie jak prezes ZBP, prelegentka przypomniała iż samorząd jest jednym z niekwestionowanych sukcesów przemian po 1989 roku. Równocześnie jednak należy pamiętać, iż współczesny świat niesie nowe wyzwania, związane choćby z podejmowaniem inicjatyw prorozwojowych, finansowaniem JST i wykorzystanie rewolucji cyfrowej. – Samorządy radziły sobie dotychczas świetnie ze zmianami, ale teraz proste recepty na rozwój się wyczerpały – dodała Andżelika Możdżanowska.

Polska samorządem stoi – podkreślił Marek Mazur, przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Przypomniał on, iż 28 lat funkcjonowania samorządów i 18 lat samorządności na poziomie regionalnym i powiatowym potwierdziło, iż ten model się sprawdził. –W tym czasie nastąpił ogromny rozwój inwestycyjny w samorządach, również dzięki wsparciu środków unijnych -zauważył Marek Mazur. Obecnie przyszedł czas na refleksję jak zakończyć obecną perspektywę unijną i jak przygotować się do okresu po roku 2020.Wskazał on również na szereg barier blokujących rozwój samorządów. Należy do nich między innymi brak jednoznacznego wsparcia rozwiązań dla partnerstwa publiczno-prywatnego. – Mamy pozytywne przykłady inwestycji drogowych i infrastrukturalnych gdzie PPP doskonale funkcjonuje.

Kluczowym momentem tegorocznego Forum było podpisanie Umowy o współpracy w zakresie edukacji finansowej przez władze województwa mazowieckiego, Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości. To pierwsza taka inicjatywa na szczeblu wojewódzkim, aczkolwiek nie pierwszy przypadek kooperacji banków i lokalnych władz w zakresie edukacji finansowej: do chwili obecnej do prowadzonego przez WIB programu Bankowcy dla Edukacji przystąpiło już 300 samorządów. – Wiedza finansowa nie jest powszechna, trzeba się tego uczyć najlepiej w wieku dziecięcym, by jak najszybciej skorzystać z doświadczenia starszych i unikać błędów związanych z finansami osobistymi – powiedział dr Krzysztof Kokot, prezes WIB. Przypomniał on, iż pierwszy rok zajęć w ramach programu BAKCYL objął 9000 uczniów szkół gimnazjalnych. – W przyszłym roku w programie Bankowcy dla Edukacji weźmie udział 240 tys. osób, wśród nich młodzież szkolna, studencka i seniorzy – dodał prezes WIB. – Cieszę się, że że możemy przystąpić jako samorząd województwa do realizacji tego projektu. Chcemy, by za pośrednictwem samorządowców mieszkańcy mieli duża wiedzę na temat lokowania i wydatkowania własnych środków – wskazał wicemarszałek województwa mazowieckiego Mariusz Raboszuk.