Forum Bankowo-Samorządowe: wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów

Forum Bankowo-Samorządowe: wyzwania finansowe dla współpracy JST z bankami w erze kryzysów
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas tegorocznego Forum, które odbędzie się 7 grudnia poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022.

Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027.

Dodatkowo porozmawiamy o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego.

Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku.

Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Informacje

Do udziału w Forum pragniemy zaprosić liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji nt. Forum Bankowo-Samorządowego – TUTAJ

Agenda Forum Bankowo-Samorządowego 2022

 Szczegółowy program

9.00 – Otwarcie, powitanie i wystąpienia wprowadzające

9.25 – Prezentacja Aesco GroupFinanse samorządowe w czasach kryzysu. Stan finansów Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022″

9.45 – Prezentacja Fitch Ratings „Wpływ obecnych regulacji i kryzysu na standing i rating JST”

10.00 – Debata 1: Finansowanie samorządów w erze kryzysów

11.45 – Debata 2: Inwestycje JST w okresie przejściowym

13.15 – Prezentacja KIR „Transformacja cyfrowa vs. usługi zaufania. Kompleksowa oferta KIR”

13.45 – Prezentacja Fundacji Polska Bezgotówkowa

14.05 – Debata 3: Nowoczesny i bezpieczny samorząd w cyfrowej transformacji

15.35 – Podsumowanie i zakończenie Forum

15.45 – Przedświąteczny obiad

Źródło: BANK.pl