Forum Bankowe ’23: laureaci Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Forum Bankowe ’23: laureaci Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego
Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego 2022. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Forum Bankowego 2023 o tym, jak sobie radzić w kryzysowych uwarunkowaniach i jak rozwiązywać najbardziej istotne problemy rynku finansowego - dyskutują bankowcy, eksperci oraz członkowie władz organów odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce. Podczas Forum wręczono również, jak co roku, nagrody i wyróżnienia im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego.

Nagroda za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii została ustanowiona przez Zarząd Związku Banków Polskich w celu upamiętnienia tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej.

Nagroda jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz regulacji prawnych dotyczących nowych technologii zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Mając na uwadze cel ustanowienia Nagrody prof. Remigiusza Kaszubskiego, Kapituła uhonorowała 15 marca 2023 roku sześciu Laureatów:

NAGRODY GŁÓWNE

Barbara Borgieł-Cury – Dyrektor Banku, ING Bank Śląski S.A.: za upowszechnianie obrotu bezgotówkowego poprzez wdrażanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze płatności mobilnych i zarządzania codziennymi finansami, a także poprzez edukowanie klientów;

Tadeusz Woszczyński – Country Manager Hitachi: za kreację innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii;

dr hab. Katarzyna Śledziewska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor DELab UW: za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie transformacji cyfrowej zwłaszcza zachodzących w obrębie rynku pracy i systemu edukacji;

dr hab. Renata Włoch – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Naukowa, koordynatorka projektu „Rozwój socjologii cyfrowej na UW” w ramach IDUB: za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie transformacji cyfrowej zwłaszcza zachodzących w obrębie rynku pracy i systemu edukacji;

statuetki-laureaci Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego 2022
Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego 2022. Źródło: ZBP

WYRÓŻNIENIA

dr hab. Anna Zalcewicz – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska: za wkład w rozwój, badania i popularyzację wiedzy w dziedzinie prawa nowych technologii, w szczególności w obszarze usług płatniczych;

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – prezes Zarządu Digital Fingerprints S.A.: za rozwiązanie biometrii behawioralnej w transakcjach kartą kredytową mBank.

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego 2022
Źródło: ZBP

 Czytaj także: Forum Bankowe: uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika ZBP

0004

Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii.

Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był Członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych – Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości.

Został odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez Miesięcznik Finansowy BANK.

Czytaj także: Forum Bankowe: kwestionowanie WIBOR, obciążenia fiskalne i franki głównym wyzwaniem dla bankowości

Źródło: BANK.pl