Forum Bankowe 2023: szef KNF o ryzyku zaangażowania banków w obligacje Skarbu Państwa

Forum Bankowe 2023: szef KNF o ryzyku zaangażowania banków w obligacje Skarbu Państwa
Jacek Jastrzębski. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Upadek Silicon Valley Bank nie ma bezpośredniego wpływu na polski sektor finansowy, ale jest sygnałem ostrzegawczym w obszarze zaangażowania banków w obligacje skarbowe i niedopasowania czasowego struktury ich aktywów i pasywów - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, podczas Forum Bankowego.

„Mimo, że nie spodziewamy się oczywiście bezpośredniego wpływu tych trudności banków kalifornijskich na polski sektor bankowy czy finansowy, ale jednak z tego (…) płyną istotne wnioski i lekcje, które powinniśmy potraktować jako pewien sygnał ostrzegawczy” – powiedział Jacek Jastrzębski.

Dodał, że z doświadczeń amerykańskich wynika, że nie można lekceważyć ryzyka zaangażowania sektora bankowego w obligacje Skarbu Państwa, a także konsekwencji czasowego niedopasowania struktury aktywów i pasywów banków.

KNF a podatek bankowy

„W szczególności, musimy jako nadzór finansowy ostrzec przed pokusą ucieczki od podatku bankowego. Wiemy, że działania legislacyjne rozszerzyły zakres, w jakim instrumenty gwarantowane przez państwo mogą korzystać z wyłączenia z podatku bankowego.

Rozumiemy, że wszystko jest dla ludzi, rozumiemy potrzeby pożyczkowe budżetu państwa, ale naszą rolą jest zwrócenie uwagi na to, że to może nieść istotne konsekwencje, jeżeli sytuacja rozwinie się np. w kierunku wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie istotnej przeceny tych instrumentów” – powiedział Jacek Jastrzębski.

Problem niedopasowania czasowego struktury aktywów i pasywów

„Kolejna kwestia, która wynika z doświadczeń amerykańskich, to bardzo bolesne, realne konsekwencje niedopasowania czasowego struktury aktywów i pasywów. (…) Nadzór finansowy zmaga się ze zjawiskiem polegającym na tym, że u nas długoterminowa akcja kredytowa jest finansowana z bieżących depozytów. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której się do tego przyzwyczailiśmy. (…) To jest temat, którego materializacja tego ryzyka może spowodować, że bank przez weekend (….) wywraca się do góry dnem” – dodał.

Jacek Jastrzębski poinformował, że od jakiegoś czasu KNF prowadzi prace, które zmierzają do tego, żeby stworzyć mechanizm wymuszający, czy stymulujący większą skalę długich pasywów w finasowaniu działalności banków.

Jak zaznaczył, jednym z wniosków wynikających z obecnych kłopotów amerykańskich banków są „bardzo bolesne, realne konsekwencje niedopasowania czasowego struktury aktywów i pasywów”.

„Prowadzimy prace, by stworzyć mechanizm wymuszający czy stymulujący większą skalę długich pasywów w finansowaniu działalności banków” – powiedział Jastrzębski podczas Forum Bankowego.

„Nadzór finansowy zmaga się ze zjawiskiem polegającym na tym, że u nas długoterminowa akcja kredytowa jest finansowana z bieżących depozytów. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której się do tego przyzwyczailiśmy” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews