Forum Bankowe 2017: Bank + administracja publiczna = nowoczesne państwo

Forum Bankowe 2017: Bank + administracja publiczna = nowoczesne państwo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Siła polskiej bankowości przejawia się nie tylko w wysokiej jakości portfela kredytowego czy dobrych parametrach płynnościowych poszczególnych instytucji finansowych. Jednym z istotnych jej wyróżników jest wysoki poziom zaawansowania technologicznego, czego najlepszym dowodem jest coraz powszechniejsze wykorzystanie elektronicznej infrastruktury bankowej do różnych zadań administracji publicznej.
Forum Bankowe 2017:

Relacje:

Tej właśnie tematyce poświęcony był kolejny panel konferencji. Zapoczątkowało go wystąpienie szefa Asseco Poland S.A. Adama Górala. Podkreślił on, że przełomowym momentem we współpracy między sektorem bankowym i administracją publiczną było zainicjowanie „Programu Rodzina 500+”. Prelegent ocenił niezwykle optymistycznie perspektyw dalszej kooperacji obu sektorów. Podkreślił, że stwarza ona szansę na osiągnięcie wiodącej pozycji na tle Europy w kolejnym obszarze. Nawiązując do obaw odnośnie ekspansji fintechów, Adam Góral stwierdził, iż przewagą sektora bankowego w tym obszarze jest status instytucji zaufania publicznego. – Ludzie nie chcą kolejnego Amber Gold, chcą firm którym można zaufać – zaakcentował.

Następnym punktem programu była debata ekspercka, zatytułowana „Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce”. Moderatorem panelu był dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, a w dyskusji uczestniczyli Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.; Rafał Bednarek, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.; Zbigniew Derdziuk, doradca zarządu mBanku S.A.; Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim S.A.; Mariusz Zarzycki, dyrektor Działu Doradztwa Informatycznego w firmie EY oraz Maciej Maciejewski reprezentujący firmę Visa. Rozpoczynając debatę wiceprezes ZBP nazwał nowy obszar funkcjonowania polskiej bankowości „innowacją w ramach innowacji”. – Czy system bankowy jest przygotowany by podjąć takie wyzwanie? – zapytał panelistów dr Mieczysław Groszek.

Polska bankowość jest gotowa zarówno operacyjnie, jak i biznesowo – podkreślił Piotr Alicki, wskazując, że istnieją szanse analogicznej współpracy również z innymi segmentami sektora prywatnego. Prelegenci podkreślali, że przyszłością systemu identyfikacji jest jego federalizacja, co oznacza, iż struktury administracji publicznej kooperują z instytucjami komercyjnymi miast budować własne, kosztowne i mało efektywne rozwiązania. Przykładem instrumentu powstałego w sektorze bankowym, który można wykorzystać do identyfikacji na wielu polach jest platforma antyfraudowa BIK. Wymownym dowodem na perspektywiczność modelu federalistycznego była odbywająca się równolegle z Forum konferencja prasowa resortu finansów, na której zapowiedziano nowe rozwiązania w zakresie wstępnego rozliczania PIT przez urzędy skarbowe. Komunikacja na linii fiskus – podatnik odbywać się będzie poprzez bankowe systemy transakcyjne. Przedstawiciel Visy wskazał z kolei na potencjał zawarty w systemie kart płatniczych, będących wielofunkcyjnym i wszechstronnie zabezpieczonym narzędziem. Ich upowszechnienie predestynuje do wykorzystania w celu szeroko rozumianej identyfikacji.

Merytoryczną część Forum zakończyła sesja specjalna, zatytułowana „Nowe programy publiczne dla klientów banków”. Zapoczątkowało ją wystąpienie prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. – To, co robimy w PFR nie jest konkurencją dla banków tylko ma charakter komplementarny – zaznaczył szef Funduszu. Wskazał, że w ramach nowego podejścia PFR chce zaoferować bankom, inwestorom i samorządom lepiej uporządkowaną ofertę instrumentów rozwojowych, w szczególności tych funkcjonujących w modelu pośrednim. Paweł Borys zapowiedział także kontynuację programu de minimis, który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony polskich firm, oraz szereg nowych instrumentów wspierania rozwoju. Szczególne miejsce wśród nich ma zająć fundusz CVC, przeznaczony na kreowanie rodzimych podmiotów z branży fintech.

Mamy silny sektor bankowy, nowoczesne technologie, rozwiązania mobilne, dobrych informatyków i matematyków – czyli wszystko co potrzebne, by polski fintech mógł się rozwijać – zauważył Paweł Borys. Inne obszary wchodzące w zakres zainteresowania PFR to m.in. wspieranie mieszkalnictwa, inwestycje infrastrukturalne czy ubezpieczenia eksportowe.

Zagadnienia związane z optymalnym wykorzystaniem instrumentów rozwojowych i zaangażowaniem banków w to ambitne i odpowiedzialne zadanie poruszano również podczas debaty, moderowanej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza. Wzięli w niej udział: Paweł Borys, Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK; Piotr Stolarczyk, prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz Marcin Szyguła, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiciel BGK zapowiedział, że w nowej perspektywie bank dysponuje przeszło 11,5 mld zł na programy rozwojowe, co w porównaniu z poprzednim okresem stanowi niemal czterokrotnie większy budżet. Z tej kwoty aż 6,8 mld przeznaczono na 15 programów regionalnych, 1,8 mld pochłonie kontynuacja instrumentów finansowania innowacji technologicznych, zaś 1 mld zł przypadnie na program operacyjny Polska Cyfrowa. Marcin Szyguła podkreślił, że celem PARP jest dotarcie do firm dotychczas niezainteresowanych środkami unijnymi. Natomiast Piotr Stolarczyk omówił działania podjęte przez KUKE w celu usprawnienia funkcjonowania systemu ubezpieczeń eksportowych. Nawiązując do tej tematyki prezes ZBP zaapelował o utworzenie wspólnej inicjatywy edukacyjnej, mającej za cel kształcenie polskich przedsiębiorców i pracowników sektora finansowego w zakresie finansowania eksportu.

Szczegółowa relacja z forum na łamach kwietniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”

Karol Jerzy Mórawski