Firmy mają problem ze zdobyciem finansowania na transformację ESG

Firmy mają problem ze zdobyciem finansowania na transformację ESG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
65 proc. polskich firm deklaruje gotowość do inwestycji w zrównoważony rozwój. Spośród nich 30 proc. planuje alokować na ten cel 10-15 proc. swojego przychodu, podczas gdy największa grupa, czyli 42 proc., zamierza wydać od 6 do 9 proc. przychodu - wynika z raportu "Biznes w równowadze" Ayming Polska.

Dla 57 proc. przedsiębiorstw kluczową barierą jest zdobycie finansowania na inwestycje wspierające te zmiany. Dodatkowo, 54 proc. respondentów zmaga się z zachowaniem równowagi między zrównoważonym rozwojem a rentownością działalności.

Dodatkowo 48 proc. zgłosiło problemy z mierzeniem wpływu ich działań na środowisko i społeczeństwo, co według nich komplikuje sprawozdawczość i ocenę efektywności wprowadzanych zmian. Brak odpowiednich kompetencji i zasobów ludzkich do zarządzania ESG stanowi problem dla 45 proc. ankietowanych.

Jak wskazano, transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga od przedsiębiorstw znalezienia stabilnych źródeł finansowania. Z badania wynika, że choć większość firm nadal opiera się na funduszach własnych, to zauważalny jest wzrost popularności zewnętrznych metod finansowania.

Instrumenty dotacyjne, wykorzystywane przez 62 proc. przedsiębiorstw, oraz kredyt ekologiczny, który wybrało 57 proc. firm, są najczęściej wskazywanymi narzędziami w finansowaniu projektów ESG.

Wyzwanie dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników

Raport „Biznes w równowadze” został oparty na wynikach badania przeprowadzonego przez agencję IQS metodą CATI w dniach od 26 lutego do 6 marca 2024 roku.

W badaniu wzięło udział 157 przedstawicieli kadry zarządzającej dużych firm (250+) w Polsce.

Wybór ten został podyktowany faktem, że od przyszłego roku obrachunkowego firmy znajdujące się w wyżej wymienionym przedziale zatrudnienia zostaną objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD.

Źródło: PAP BIZNES