Finansowanie młodych talentów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mlodzi.biznesmeni.250xEuropejski Bank Inwestycyjny wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa już od wielu lat. Wczoraj podpisał porozumienie z EFL, w ramach którego wspólnie będą wspierać przedsiębiorstwa i  młode osoby uczestniczące w programie "Praca dla Młodych". EBI przeznaczył na ten cel 50 milionów EURO.

EFL z kolei będzie pomagał w uzyskaniu atrakcyjnego finansowania na rozwój firmy inwestującej w rozwój młodych pracowników.  Już od lutego przedstawiciele MŚP mogą starać się w ramach Leasingu Europejskiego „Praca dla Młodych” o produkty tańsze o 0,7 punktu procentowego od standardowej oferty.

Warunkiem udziału w programie jest zatrudnienie co najmniej jednej młodej osoby (15-24 lat) w ciągu ostatniego pół roku lub oferowanie kształcenia zawodowego samodzielnie lub we współpracy z instytucją zajmującą się kształceniem na co dzień (np. technikum, uniwersytet).

László Baranyay, wiceprezes EBI, odpowiedzialny za operacje banku w Polsce, powiedział: „Bezrobocie wśród młodzieży jest jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą, a także Polską. Dążąc do rozwiązania kryzysu zatrudnienia, dotykającego w UE osoby w wieku 15-24 lat, EBI ułatwia dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy i są siłą napędową wzrostu gospodarczego.  Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z EFL, ponieważ przyczyni się do tworzenia nowych możliwości zawodowych dla młodych ludziw całej Polsce.

EFL i EBI współpracują ze sobą już od 2007 roku, w którym podpisali umowę o współpracy na kwotę 80 milionów EURO.

up