Finanse sektora bankowości spółdzielczej: Dywidenda nie prezent

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W 2008 r. zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczego Banku Wielkopolski i Mazowieckiego Banku Regionalnego wypracowały wynik finansowy w wysokości około 1 miliarda zł, tj. o 34 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Z danych udostępnionych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynika, że w 2008 r. suma bilansowa sektora zwiększyła się o 15,5 proc., zaś kwota depozytów o 15,7 proc. Dwa banki spółdzielcze wykazały stratę, z 6 do 16 wzrosła liczba banków, które osiągnęły wynik netto powyżej 5 mln zł. Działalność operacyjną prowadziło 579 banków spółdzielczych zrzeszonych oraz Krakowski Bank Spółdzielczy funkcjonujący poza reżimem ustawy zrzeszeniowej.

Bezpieczna nadpłynność

Dynamiczny przyrost depozytów dotyczył głównie segmentu gospodarstw domowych i instytucji samorządowych. Środki od tych podmiotów stanowiły łącznie 88,5 proc. depozytów zgromadzonych w sektorze. W bankach komercyjnych przyrost depozytów wyniósł ok. 20 proc. Analogicznie do dynamiki sumy bilansowej wzrosła kwota kredytów i pożyczek (o 15,4 proc.), w największym stopniu dla sektora niefinansowego.

Kwota depozytów, z wyłączeniem zobowiązań wobec innych banków, przekroczyła o 41,9 proc. wartość udzielonych kredytów, co oznacza nadwyżkę środków w wysokości ponad 14 mld zł. W sektorze banków komercyjnych wolumen depozytów (z wyłączeniem rynku międzybankowego) był o 7,2 proc. niższy od obliga kredytów, a niedobór środków na finansowanie działalności rynkowej wyniósł 41 mld zł.

W 2008 r. tempo wzrostu obliga kredytowego przewyższało przyrost należności zagrożonych, co przyczyniło się do poprawy jakości portfela. Udział tych należności (od sektora niefinansowego) wyniósł w zrzeszeniach średnio 2,81 proc., podczas gdy w sektorze banków komercyjnych 4,57 proc.

Kurs euro nie pomaga

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI