Monitor spółdzielczy – kwiecień 2009

Monitor spółdzielczy –  kwiecień 2009
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredyty z poślizgiem Ministerstwo rolnictwa ocenia, że w 2009 r. wolumen preferencyjnych kredytów inwestycyjnych wyniesie ok. 2,3 mld zł, natomiast wartość kredytów klęskowych przekroczy 1 mld zł. Minister MRiRW - Marek Sawicki, odnosząc się do opinii jakoby banki domagały się większych zabezpieczeń od rolników ubiegających się o kredyt na zakup ziemi, stwierdził, że sektor rolniczy powinien zostać objęty gwarancjami i zabezpieczeniami przewidzianymi w rządowym pakiecie antykryzysowym. Resort rolnictwa proponuje, aby podmioty z sektora rolnego mogły w trudnej sytuacji finansowej uzyskać zawieszenie na dwa lata spłaty kredytów. - Uzgodnienia i negocjacje z bankami nie są dla nas łatwe, ponieważ banki ciągle płaczą, iż obsługa kredytów preferencyjnych jest dla nich nierentowna. Z naszych obliczeń wynika, że nie jest to aż tak zły interes. - powiedział minister.

Na konferencji po rozmowach z przedstawicielami KZBS i ZBP minister M. Sawicki był bardziej wyrozumiały. Poinformował o rozporządzeniu Rady Ministrów, w którym podwyższono oprocentowanie płacone bankom do 1,5 proc. stopy redyskontowej weksli w odniesieniu do kredytów udzielonych do dnia 30 kwietnia 2007 r. Od 26 lutego br. obowiązuje minimalna wysokości oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę 2 proc. (obniżona z 3,5 proc.). Nie zmienił się dopuszczalny poziom dopłat Agencji, który w zależności od linii kredytowej może wynosić nie więcej niż ½ lub ¾ całkowitego oprocentowania kredytu. ARiMR przyznała bankom na I kwartał br. limity na poziomie 1,5 mld zł, co równoważy wolumen kredytów inwestycyjnych do kwoty 973 mln zł oraz klęskowych do kwoty 589 mln zł. Minister poinformował również, że wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie możliwości udzielania kredytów z dopłatami na zakup ziemi do końca 2013 r.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów preferencyjnych dostępne są na www.arimr.gov.pl w zakładce „Pomoc krajowa”. Do rozmów ZBP i KZBS w resorcie rolnictwa i ARiMR powrócimy w kolejnym wydaniu NBS.

…Rolnicy zagryzają wargi

Komentarz rolnika na forum „Pierwszego Portalu Rolnego”:

Dziękujemy za kredyty klęskowe, które może otrzymamy wiosną na łagodzenie skutków suszy w 2008 roku! Większość inwestycji do tej pory trzeba było wykonać z kredytów komercyjnych, bo czas siewów jesiennych i nawożenia już przeminął. Brawo za „błyskawiczną” pomoc dla rolników!

Spółdzielcze bilanse

Zebranie Przedstawicieli BS w Limanowej przyjęło jednomyślnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium zarządowi, którym kieruje prezes Adam Dudek. Spółdzielcy ocenili strategię rozwoju banku do 2013 r. i zatwierdzili podział nadwyżki bilansowej netto za 2008 r. w kwocie 2 393 035 zł, przeznaczając ją na fundusz zasobowy, fundusz ogólnego ryzyka bankowego i dywidendę dla członków (według oprocentowania udziałów 8 proc. w stosunku rocznym).

Rada Pomaga Pożyczkobiorcom

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 pkt. bazowych. Zdaniem analityków z firmy Expander, najprawdopodobniej to nie na kolejnych symptomach załamania gospodarczego, lecz silnej deprecjacji złotego w ostatnich miesiącach i konsekwencjach kolejnego obniżenia kosztu pieniądza dla kursu naszej waluty koncentrowała się dyskusja członków RPP. O tym, jak istotny wpływ na inflację ma osłabiający się złoty świadczy wzrost wskaźnika cen producenckich (PPI) do 5,4 proc. w lutym z 3 proc. w styczniu.

Po kolejnej obniżce, bazowa stopa NBP wynosi 3,75 proc. W obecnym cyklu została już zredukowana w sumie o 225 pkt. bazowych. Stopa rynkowa, od której zależy oprocentowanie kredytów (WIBOR 3M) spadła z kolei z rekordowego poziomu 6,87 proc. pod koniec października do 4,23 proc., zatem o 264 pkt. bazowe. W efekcie rata kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego przed rokiem obniżyła się z 2174 zł dla szczytowego poziomu WIBOR do 1653 zł obecnie, czyli już o 521 zł. Rynek oczekuje, że za trzy miesiące stopa WIBOR spadnie do ok. 3,78 proc. i ustabilizuje się na tym poziomie.

KNF ostrzega…

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko w sprawie żądania przez banki dodatkowego zabezpieczenia kredytów hipotecznych. Zdaniem nadzoru działania takie można potraktować jako dowód „niedostatecznej jakości procesu zarządzania ryzykiem” przez bank. Aktualna sytuacja na rynku finansowym i bankowym nie może być wykorzystywana do zwiększania rentowności portfela kredytowego kosztem klientów, np. poprzez podwyższanie marż albo rozszerzanie spreadów walutowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI