Fenice 190: pięcioletni plan wsparcia zrównoważonego ożywienia w Europie o wartości 3,5 mld euro uruchamia Generali

Fenice 190: pięcioletni plan wsparcia zrównoważonego ożywienia w Europie o wartości 3,5 mld euro uruchamia Generali
Źródło: Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Triest ‒ Generali, założone w Trieście 26 grudnia 1831 rok, kończy 190 lat. Ta historyczna rocznica zostanie uczczona w 2021 roku szeregiem inicjatyw skierowanych do pracowników, agentów, klientów i społeczności, w których działa Grupa. Z tej okazji Generali ogłasza Fenice 190, plan inwestycyjny o wartości 3,5 mld euro, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem Covid-19, począwszy od Włoch, Francji i Niemiec, a następnie we wszystkich krajach europejskich, w których Generali prowadzi działalność, przez pięć lat trwania planu ‒ poinformował Ubezpieczyciel.

‒ Fenice 190 to inicjatywa, która rozpoczyna obchody 190. rocznicy powstania Assicurazioni Generali, założonego w Trieście w 1831 roku.

‒ Ponad 1 mld EUR został już przyznany za pośrednictwem 10 funduszy inwestycyjnych skoncentrowanych na infrastrukturze, innowacjach i cyfryzacji, MŚP, ekologicznym budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia i edukacji.

‒ Inicjatywy zaplanowane dla uczczenia 190. rocznicy obejmują otwarcie po raz pierwszy od 500 lat Procuratie Vecchie (Prokuracji Starej) w Wenecji dla publiczności, która stanie się globalnym centrum The Human Safety Net.

‒ Pierwsza edycja EnterPrize, inicjatywy dedykowanej najbardziej zrównoważonym małym i średnim firmom (MŚP), także zostanie uruchomiona.

Rocznica 190-lecia przypada w decydującym roku, w którym musimy przezwyciężyć najpoważniejszy globalny kryzys ery powojennej i stworzyć podstawy do globalnego ożywienia na szeroką skalę

Fenice 190 nada trwały charakter nadzwyczajnym inicjatywom podjętym w 2020 r. w celu zwalczania skutków pandemii, obejmującym inwestycje na rzecz MŚP i gospodarki, które już przekroczyły ustalony cel w wysokości 1 mld euro.

Oprócz tej początkowej kwoty, Generali zobowiązuje się do zaangażowania w wysokości 500 milionów euro rocznie, przez następne 5 lat, na rzecz zrównoważonego wzrostu poprzez międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które skupiają się na infrastrukturze, innowacjach i cyfryzacji, MŚP, ekologicznym budownictwie mieszkaniowym, placówkach opieki zdrowotnej i edukacji.

Dyrektor Generalny Grupy Generali, Philippe Donnet, powiedział:

‒ Generali jest jedną z niewielu firm na świecie, która może pochwalić się tak długą historią. Dysponuje ona niezwykłym bogactwem wiedzy i doświadczenia, dzięki którym Grupa może sprostać współczesnym wyzwaniom, przyczyniając się jednocześnie do budowania lepszej przyszłości społeczności, w których działa, zarówno jako ubezpieczyciel, jak i innowator społeczny.

Rocznica 190-lecia przypada w decydującym roku, w którym musimy przezwyciężyć najpoważniejszy globalny kryzys ery powojennej i stworzyć podstawy do globalnego ożywienia na szeroką skalę.

Dzięki Fenice 190 chcemy być liderem w tej podróży, pozostawiając konkretne dziedzictwo na przyszłość, ze znaczącym wsparciem dla najbardziej innowacyjnych, zrównoważonych i strategicznych sektorów dla ponownego uruchomienia europejskiej gospodarki, jednocześnie zachęcając do włączenia się tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku kryzysu.

Czytaj także: Do Programu Rabatowego Generali dołączyły małe i średnie firmy

Zidentyfikowano już dziesięć możliwości inwestycyjnych

Plan Fenice 190 realizowany jest za pośrednictwem platformy multibutikowej Generali Investments i jest otwarty dla funduszy zewnętrznych i inwestorów instytucjonalnych, a także wszystkich spółek Grupy, którzy mogą uczestniczyć w alokacji inwestycji w oparciu o własne cele.

Inicjatywy wybiera komitet inwestycyjny jednostki biznesowej Asset & Wealth Management, którym zarządza CEO Carlo Trabattoni, a w skład którego wchodzą eksperci w dziedzinie nieruchomości, zrównoważonego rozwoju, rynków prywatnych, kredytów i akcji.

Dyrektor Generali Real Estate, Aldo Mazzocco, kieruje pracami komitetu, który stosuje podejście oparte na zgodności z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals ‒ SDGs) oraz konkretnym celem, jakim jest wygenerowanie pozytywnego wpływu na ożywienie gospodarcze i realną gospodarkę w Europie.

Plan Fenice 190 realizowany jest za pośrednictwem platformy multibutikowej Generali Investments i jest otwarty dla funduszy zewnętrznych i inwestorów instytucjonalnych, a także wszystkich spółek Grupy

Do tej pory zidentyfikowano już dziesięć możliwości inwestycyjnych w ramach wielopłaszczyznowego zobowiązania w wysokości 1,05 mld euro, obejmującego wsparcie dla europejskiego sektora MŚP, ekologicznego budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na technologie cyfrowe, zdrowie i transformację energetyczną, które kładą silny nacisk na zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i rozwój społeczny.

Czytaj także: Nowe ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych AGRO obejmuje też instalacje OZE

Obchody 190. rocznicy powstania Generali

Przewodniczący Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, powiedział:

‒ Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w niespotykanym kontekście, Grupa Generali zamierza budować wspólną i zrównoważoną wizję przyszłości wszystkich interesariuszy. W 2021 roku, który ‒ mamy nadzieję ‒ będzie początkiem ożywienia gospodarczego, świętujemy naszą rocznicę poprzez szereg inicjatyw, które łączą przeszłość z przyszłością, oferując nowe możliwości rozwoju i dzielenia się.

Zobowiązujemy się do uczestniczenia w rozwoju w kierunku coraz bardziej zrównoważonego społeczeństwa poprzez realizację ambitnego programu inwestycyjnego Fenice 190. Jednocześnie zamierzamy wykorzystać niezwykłe dziedzictwo umiejętności i historii firmy, tak aby mogła ona pobudzać wiedzę i inspirację dla przyszłych pokoleń.

Grupa Generali zamierza budować wspólną i zrównoważoną wizję przyszłości wszystkich interesariuszy

Generali świętuje 190-lecie swojego istnienia, podejmując szereg inicjatyw w roku 2021. W grudniu zakończy się nadzorowany przez David Chipperfield Architects projekt odrestaurowania i renowacji budynku Procuratie Vecchie (Prokuracji Starej) w Wenecji, który po 500 latach zostanie otwarty dla publiczności i stanie się globalnym centrum fundacji The Human Safety Net.

The Human Safety Net powstało w 2017 roku z misją uwalniania potencjału osób znajdujących się w trudnej sytuacji, aby mogły one poprawić warunki życia swoich rodzin i społeczności. Programy oferują wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat oraz promują integrację uchodźców poprzez pracę i przedsiębiorczość.

The Human Safety Net jest obecny w 23 krajach, ściśle współpracując z siecią ponad 50 organizacji non-profit, aby zmaksymalizować swoje oddziaływanie na te społeczności. Jest to platforma innowacji społecznych, która będzie prowadzić specjalne działania w Wenecji, wykorzystując swoje obiekty do wymiany pomysłów na temat najbardziej palących problemów społecznych. W ten sposób Generali realizuje swój cel, jakim jest przekształcenie Wenecji w stolicę zrównoważonego rozwoju. 

Jesienią odbędzie się pierwsza edycja EnterPrize, inicjatywy dedykowanej europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom, której celem jest zachęcenie ich do wdrożenia zrównoważonych modeli biznesowych, wyeksponowanie tych, którzy już je realizują oraz inicjowanie debaty publicznej na ten temat.

Uruchomiona zostanie platforma internetowa, która umożliwi dzielenie się najlepszymi praktykami oraz pobieranie treści i informacji na temat zrównoważonego rozwoju. W tym samym czasie zaprezentowane zostanie pierwsze wydanie Białej Księgi na temat zrównoważonego rozwoju, stworzonej we współpracy z Uniwersytetem Bocconi, poświęconej efektom wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w europejskim sektorze MŚP.

W obchody 190. rocznicy powstania firmy zaangażowany będzie Triest ‒ miasto, w którym w grudniu 1831 r. założono Generali ‒ oraz lokalna społeczność. W nowych pomieszczeniach Palazzo Berlam, niedawno odnowionego przez architekta Mario Belliniego, udostępnione zostaną archiwa historyczne firmy w innowacyjnej, interaktywnej formie. W Palazzo Berlam rozpoczną się również kursy i zajęcia w Akademii Grupy – nowym globalnym centrum szkoleniowym.

Kontynuując tradycję Generali, polegającą na eksplorowaniu współczesnych zagadnień za pomocą języka plakatów reklamowych, w ramach projektu „This is Tomorrow” firma powierzy pięciu młodym włoskim i międzynarodowym artystom zadanie zinterpretowania pięciu kluczowych dla Grupy obszarów, tworząc plakaty umożliwiające przedstawienie rzeczywistości w nowy sposób.

Ponad 70 000 pracowników Grupy odegra również wiodącą rolę w świętowaniu 190 lat jej historii. W ramach globalnej inicjatywy zostaną oni poproszeni o opowiedzenie, na specjalnej platformie, swojej „osobistej historii Generali”, łączącej osobiste doświadczenia z bogatym dziedzictwem firmy. W drodze konkursu zostaną wybrane najlepsze historie, wyłaniając 190 Lwów, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w inicjatywach związanych ze 190-leciem Generali.

Czytaj także: Temat Numeru | Bancassurance w Bankach Spółdzielczych – Concordia Polska | Concordia Polska Grupa Generali – partner na całe życie

Źródło: Generali