Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,3 proc. w grudniu 2019 r.

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,3 proc. w grudniu 2019 r.
Fot. STOCK.ADOBE.COM/MQ-Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w grudniu 2019 r. - wobec 3,2% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W grudniu 2018 r. wynosiła 3,8%.
W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 6,2% #bezrobocie #praca

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 562 tys. w grudniu wobec 547 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada ub.r. 5,1%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w  grudniu 2019 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 6,6%. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,5% dla strefy euro.

Czytaj także: W tym roku bezrobocie jeszcze wzrośnie >>>

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w grudniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews